Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werden deze percelen geregistreerd op legger 39 als sectie A-157 (huis en erf) en A-158 (huis en erf) ten name van schipper Hendrik Goris.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-157 en A-158).

Legger 39/1: Sectie A-157. Huis en erf. Eigendom van schipper Hendrik Goris en echtgenote Jannigjen Meuleman. Zij zijn op 26 maart 1802 getrouwd te Hardenberg.

Op 12 maart 1853 werden de testamenten van Hendrik Goris en Jennegien Meulman ingeschreven door notaris Swam. In de laatste wilsbeschikkingen werd o.a. een opsomming gegeven van hun vastgoed, waaronder het huis en erf op sectie A-157 en A-158 in de Voorstraat, bewoond door het echtpaar Goris en door kleermaker Berend Bakhuis (aktenr. 1970 en 1971).

Notaris Willem Swam verleed op 29 mei 1854 een hypotheekakte op verzoek van Hendrik Goris en Jennegien Meuleman. Zij verklaarden hun dubbele woonhuis met grond en wheere, kadastraal bekend sectie A-157 en A-158, plus landerijen, voor 2000 gulden te hebben verkocht aan schipper Gerrit Jan Goris (aktenr. 2157).

In 1862 verkoop. Over op legger 504/2.
Legger 39/2: Sectie A-158. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1862 verkoop. Over op legger 504/3.
Legger 504/2: Eigendom van Johanna Fredrica Hamilton of Silvertonhill, weduwe van ds. Lubbertus Bosch. In 1863 herbouw en vereniging van percelen. Over op legger 504/4.
Legger 504/3: Eigendom van idem. In 1863 herbouw en vereniging van percelen. Over op legger 504/4.
Legger 504/4: Nieuwe sectie A-1248. Huis en erf. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 826/1: Eigendom van de ongetrouwde Jacoba Dorothea Bosch en mede-eigenaar Johan Herman Bosch te stad Hardenberg. Huisnr. A-115. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 1147/1: Eigendom van timmerman Jan Rozeman en echtgenote Berendina Lotterman te Coevorden.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1248).

In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 1396/1: Eigendom van Berendina Johanna Rozeman en echtgenoot bakker Johannes Koeslag. Huisnr. A-115. In 1920 boedelscheiding. Over op:
Legger 2260/1: Eigendom van de ongetrouwde bakker en winkelier, koster en organist Zandrie Koeslag (1876-1956) en zijn eveneens ongetrouwde zusje Berendina Koeslag (1884-1956). In 1927 verkoop. Over op:
Legger 2497/1: Eigendom van bakker Hendrik Tukkers.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1248).

In 1934 verbouw. Over op:

(bron: fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

Legger 2497/2: In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3817).

Legger 2497/8: Nieuwe sectie A-3817. Huis en erf. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 3826/1: Eigendom van boekverkoopster Janna Diek (geb. 14-09-1912), weduwe van Jan Brouwer. Voorstraat 32. In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3826/3: In 1983 verkoop. Over op:
Legger 4824/1: Sectie A-3817. Winkelpand en erf. Eigendom van boekhandelaar G. Heijink te Diffelen.