Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 55 als sectie A-159 ten name van landbouwer Hendrik van ’t Holt.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-159).

Legger 55/1: Sectie A-159. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik van ’t Holt en echtgenote Zwaantjen Wolbink. Zij zijn op 26 november 1819 getrouwd te Stad Hardenberg. Zwaantjen overleed op 26 september 1841 in het huis aan de Voorstraat no. 82. Haar man, Hendrik van ’t Holt, overleed op 13 september 1864. Vervolgens vererfde het boerderijtje aan de Voorstraat op hun kinderen, onder wie Hermannus van ’t Holt en echtgenote Helena Smit. Zij waren op 23 augustus 1860 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-119.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-159).

Hermannus van ’t Holt overleed op 44-jarige leeftijd, op 12 april 1876 te Stad Hardenberg. In 1903 successie. Over op:
Legger 1682/1: Eigendom van weduwe Helena van ’t Holt-Smit en mede-eigenaren tolgaarder Egbert van ’t Holt, landbouwer Sandri van ’t Holt en landbouwer Evert Zweers en echtgenote Zwaantje van ’t Holt. Huisnr. A-119. In 1905 boedelscheiding. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met geheel rechts het stadhuis, ca. 1910. In 1912 werd het belendende pand van Van ’t Holt afgebroken.

Legger 1726/1: Eigendom van weduwe Helena van ’t Holt-Smit. Op 15 juli 1908 vond de openbare verkoop plaats onder leiding van notaris Stuart. De gemeente Stad Hardenberg was de hoogste bieder. Over op:
Legger 397/526: Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

Notaris Stuart hield op 3 november 1910 een publieke veiling van de afbraak van het huis afkomstig van de weduwe Van ’t Holt, staande naast het gemeentehuis te stad Hardenberg. De afbraak werd gekocht door J.H. Pullen voor 110 gulden.

Legger 397/547: Sectie A-159. Erf. In 1911 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2261).

Legger 397/548: Nieuwe sectie A-2261. Braakliggend erf. In 1938 stichting en vereniging (verbouw en uitbreiding raadhuis Stad Hardenberg) met het naastgelegen perceel. Zie verder sectie A-161.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2261).