Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 23a als sectie A-166 (huis en erf), eigendom van koopman Israël de Bruin.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-166).

Legger 23a/1: Sectie A-166. Huis en erf. Eigendom van koopman Israël de Bruin en echtgenote Billa (Betje) Cohen. Zij zijn op 22 april 1830 getrouwd te Stad Hardenberg.

Op 18 juni 1838 werd het huis en erf in ruiling aangenomen door Jennegien Zweers, verleden door notaris Antoni van Riemsdijk.

Legger 238/1: Sectie A-166. Huis en erf. Eigendom van Jennegien Zweers.

Notaris Aeyelts Averink te Hardenberg verleed op 7 november 1841 de transportakte waarbij Jennegien Zweers, weduwe van Berend Zweers J.H.zn., haar huis en erf achter de kerk en belend door de stadsschool, genummerd 72, sectie A-166, voor 300 guldens verkocht en overdroeg aan boerwerker Willem Heerkes. Wel behield zij een kamertje achter het huis in eigendom.

Legger 270/1: Sectie A-166. Huis en erf. Eigendom van boerwerker Willem Heerkes en echtgenote Janna Pot. Zij zijn op 31 mei 1838 getrouwd te Stad Hardenberg.

Op 17 februari 1842 verleed notaris Aeyelts Averink een hypotheekakte op verzoek van Willem Heerkes. Deze verklaarde 350 gulden schuldig te zijn aan winkelier en koopman Herm Meijerink te stad Hardenberg. Als onderpand verbond hij zijn woonhuis en erf op sectie A-166 (aktenr. 41).

Op 25 september 1851 verleed notaris Swam een hypotheekakte op verzoek van arbeider Willem Heerkes. Hij verklaarde 450 gulden schuldig te zijn aan Hermannus Hietberg, opziener der jacht te stad Hardenberg. Hij verbond zijn huis en erf, staande en gelegen achter de kerk, als onderpand (aktenr. 1787).

In 1853 verkoop. Over op:
Legger 392/1: Sectie A-166. Huis en erf. Eigendom van schipper Engelbertus Zweers Bzn. en echtgenote Fennigjen van der Haar. Huisnr. A-165 en A-166. In 1876 splitsing. Over op legger 392/13.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1423.)
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1423).

Legger 392/13: Nieuwe sectie A-1423. Huis en erf. Eigendom van schipper Engelbertus Zweers en echtgenote Fennigjen van der Haar. In 1899 boedelscheiding. Over op legger 1550/2.
Legger 1550/2: Sectie A-1423. Huis en erf. Eigendom van de ongehuwde schilder Gerrit Zweers Ezn. In 1901 verkoop. Over op legger 1612/3.
Legger 1612/3: Sectie A-1423. Huis en erf. Eigendom van koopman Kars Bruins en koopman Jan Bruins. In 1902 herbouw. Over op legger 1612/4.
Legger 1612/4: Sectie A-1423. In 1904 herbouw. Over op legger 1612/7.
Legger 1612/7: Sectie A-1423. Huis en erf. In 1910 hermeting. Over op legger 1612/8.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2217).


Legger 1612/8: Nieuwe sectie A-2217. Huis en erf in de Achterstraat. In 1917 verkoop. Over op legger 2006/6.
Legger 2006/6: Sectie A-2217. Huis en erf in de Achterstraat. Eigendom van koopman Kars Bruins. In 1924 verkoop. Over op legger 2393/5.

De Wilhelminastraat met de voormalige openbare lagere school. Het hoge, twee verdiepingen tellende pand dat volgt was van de familie Bruins.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2217).

Legger 2393/5: Sectie A-2217. Huis en erf. Eigendom van koopman Harm Bruins te Amsterdam. In 1937 verkoop. Over op legger 2825/4.
Legger 2825/4: Sectie A-2217. Eigendom van de firma H. Bruins aan de Wilhelminastraat 19. In 1957 boedelscheiding. Over op legger 3417/4.
Legger 3417/4: Sectie A-2217. Eigendom van koopman Herman Bruins Hzn. In 1967 werd de woning verkocht aan de gemeente Hardenberg, waarna he pand werd afgebroken in het kader van de binnenstadsanering.

Het met klimop begroeide woonhuis van de familie Bruins, gevolg door de voormalige openbare lagere school (bouwdeel 1864 en bouwdeel 1850). Voor het huis van Bruins staat een zgn. Autobianchi Primula.
Het pand Wilhelminastraat 19, begroeit met klimop, was van H. Bruins (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).