Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 193 als sectie A-170 (huis en erf), eigendom van daghuurder Jan Willem Woelders.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-170).

Legger 193/1: Sectie A-170. Huis en erf. Eigendom van daghuurder Jan Willem Woelders en echtgenote Johanna Susanna Stoop. Zij zijn op 24 december 1797 getrouwd te Hardenberg. Jan Willem overleed op 16 februari 1848 in de Achterstraat. Zijn vrouw stierf vijf jaar later, op 23 januari 1853. Over op:
Legger 373/1: Eigendom van Zwaantje Woelders en mede-eigenaar. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 513/1: Eigendom van de diaconie der hervormde gemeente van Hardenberg. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 923/1: Eigendom van naaister Geertjen Kremer. Huisnr. A-168. In 1899 afgaand legaat. Over op:
Legger 1479/10: Eigendom van de diaconie der gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1910 hermeting en splitsing. Over op legger 1908/1 en 1479/13.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2213).

Legger 1479/13: Nieuwe sectie A-2213. Huis en erf in de Achterstraat. In 1917 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie A-2377).

Legger 1479/14: Nieuwe sectie A-2377. Huis en erf. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3218/1: Huis en erf aan de Wilhelminastraat A-181. Eigendom van Jennigje Pullen, weduwe van Albert Leusman. Zij waren op 18 november 1897 getrouwd in Heemse en Albert was 15 april 1926 gestorven. In 1950 wijzigde het adres in Wilhelminastraat 15. Jennigje overleed op 9 maart 1957 en vervolgens werd de woning door de erven verkocht.

De Oprechte Gramsberger Courant van 4 oktober 1957 meldde:
Maandag had in hotel Brouwer ten overstaan van notaris Boodt de eindveiling plaats van een woonhuis in de Wilhelminastraat alhier, afkomstig van de fam. Leusman. Koper werd de heer R. Koeslag voor f. 1125 die dit behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten aankocht voor de gemeente Hardenberg.

De Wilhelminastraat, met de (lage) woning van Koeslag, bewoond door postbode Dorgelo, gevolgd door een tuin. Daar stond voorheen de woning van de familie Leusman. Het huis achter de boom, gebouwd in 1792, werd bewoond door kleermaker Bosch. Het witte pand, met het schildje op de gevel, werd bewoond door elektricien Wolter Otten.

Legger 2930/374: Eigendom van de gemeente Hardenberg. Aangekocht ten behoeve van sanering binnenstad en afgebroken…