Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 56 als sectie A-171 (huis en erf), eigendom van schoenmaker Jannes van ’t Holt.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-171).

Legger 56/1: Sectie A-171. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Jannes van ’t Holt en echtgenote Jennichjen Sierink. Zij zijn op 10 juni 1820 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1838 verkoop. Over op:
Legger 245/1: Sectie A-171. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Berend Tiebert te Duits Wielen. In 1858 verkoop. Over op:
Legger 288/8: Sectie A-171. Huis en erf. Eigendom van bakker Hermannus Hurink en echtgenote Hendrika Johanna van Munster. Zij zijn op 19 januari 1853 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 438/2: Sectie A-171. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hermannus van ’t Holt, weduwnaar van Jennigje Brinkhuis. Hermannus overleed echter al op 18 september 1864 in de Achterstraat. Het huis verviel daarna in eigendom van de minderjarige Jannes van ’t Holt. Vruchtgebruikster (bewoonster) was Egberdiena Aleida van ’t Holt. In 1881 successie. Over op:

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-171).

Legger 1190/1: Eigendom van landbouwer Jannes van ’t Holt en mede-eigenaar Jan van ’t Holt. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1323/1: Sectie A-171. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Berend Bakhuis, weduwnaar van Geertruid van der Haar. In 1910 hermeting en vereniging met naastgelegen perceel sectie A-172. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2212).

Legger 1908/1: Nieuwe sectie A-2212. Huis en erf in de Achterstraat. Eigendom van kleermaker Berend Jan Bakhuis en echtgenote Geertje Hamberg. Mede-eigenaren: Geertruida Bakhuis en de diaconie der gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 2101/1: Sectie A-2212. Huis en erf. Eigendom van koopman Albert Zweers en consorten. In 1917 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie A-2376).

Legger 2103/1: Nieuwe sectie A-2376. Pakhuis en erf. Eigendom van koopman Jan Grooters en koopman Albertus Antonie Oostenbrink. In 1917 herbouw en splitsing. Over op:
Legger 2103/3: Sectie A-2376. Pakhuis en erf. In 1925 verkoop. Over op:
Legger 1432/12: Eigendom van Jan Grooters en echtgenote Hendrikje Geerts Meester.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2376).

In 1968 verkocht aan de gemeente Hardenberg, waarna het pand in het kader van de binnenstadsanering is afgebroken…

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2376).