Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 205 als sectie A-172 (huis en erf), eigendom van schipper Hendrik Zweers.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-172).

Legger 205/1: Sectie A-172. Huis en erf. Eigendom van schipper Hendrik Zweers, weduwnaar van Jennigjen Snijders. Hendrik overleed op 80-jarige leeftijd, op 2 augustus 1835 in de Ganzestraat no. 69. Verkoop. Over op:
Legger 56/5: Sectie A-172. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Jannes van ’t Holt en echtgenote Jennichjen Sierink. Zij zijn op 10 juni 1820 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1865 boedelscheiding. Over op:
Legger 715/1: Sectie A-172. Huis en erf. Eigendom van Egberdiena Aleida van ’t Holt en mede-eigenaar. Huisnr. A-169.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-172).

In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1323/2: Sectie A-172. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Berend Bakhuis, weduwnaar van Geertruid van der Haar. In 1910 hermeting en vereniging met het naastgelegen perceel sectie A-171. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2212).

Legger 1908/1: Nieuwe sectie A-2212. Huis en erf aan de Achterstraat. Eigendom van kleermaker Berend Jan Bakhuis en echtgenote Geertje Hamberg. Zij zijn op 26 juni 1885 getrouwd te Stad Hardenberg. Mede-eigenaresse was Geertruida (Trui) Bakhuis. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 2101/1: Sectie A-2212. Huis en erf aan de Achterstraat. Eigendom van koopman Albert Zweers en consorten Geertruida Bosch, Hendrikus Bosch en de diaconie der gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1917 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie A-2378).

Legger 2107/2: Nieuwe sectie A-2378. Huis en erf. Eigendom van koopman Albert Zweers en echtgenote Dina Bosch. Zij zijn op 18 juni 1909 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1917 herbouw en splitsing. Over op:
Legger 2107/3: Sectie A-2378. Huis en erf. In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 2458/2: Sectie A-2378. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Hendrikus Bosch. Hij trouwde op 21 mei 1926 te Stad Hardenberg met Jennigje Tekkelenburg. In 1926 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een werkplaats in het achterhuis. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2378).
De Wilhelminastraat. Het huis met de boom voor de gevel, gebouwd – volgens de muurankers – in 1792, werd bewoond door kleermaker Bosch. Het witte pand, met het schildje op de gevel, werd bewoond door elektricien Wolter Otten.
Wilhelminastraat 11 (rechts) en 13 (met muurankers 1792), november 1966.
Panden aan de noordkant van de Wilhelminastraat. Geheel rechts de blanke gevel van het woonhuis van elektricien Wouter Otten. Links ervan het uit 1792 daterende woonhuis van Hendrikus Bosch. Geheel links de enigszins gehavende gevel van de steenkolenschuur van meubelhandel Grooters, waarvan de ingang aan de Ganzestraat lag. Het huisje van de familie Leusman was als eerste gesloopt, waardoor de gevel van de schuur er zo uitzag.
De Wilhelminastraat, met geheel rechts het – enigszins gehavende – pand van elektricien Wouter Otten, gevolg door het uit 1792 daterende woonhuis van Hendrikus Bosch en Jennigje Tekkelenburg.

Legger 2458/3: In 1961 verkoop. Over op:
Legger 3615/1: Sectie A-12378. Huis en erf aan de Wilhelminastraat 13. Eigendom van Hendrika Hermina de Leeuw, weduwe van Derk Jan Bouwhuis. In 1968 verkocht aan de gemeente Hardenberg, waarna het pand is afgebroken in het kader van de binnenstadsanering.

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2378).