Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 50a als sectie A-175 (huis en erf), eigendom van kuiper Berend Hendrik Harssevoord.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-175).

Legger 50a/1: Sectie A-175. Huis en erf. Eigendom van Berend Hendrik Harsevoord. Hij trouwde op 23 mei 1834 te Stad Hardenberg met Alberdina Joogman uit Emlichheim. In 1852 herbouwd en in 1875 successie. Over op:
Legger 978/1: Sectie A-175. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Harsevoort en echtgenote Hendrikjen Welleweerd. Zij zijn op 19 mei 1866 getrouwd te Stad Hardenberg. Mede-eigenaren waren Gerritdiena Harsevoord en echtgenoot Hendrik Schoemaker. Zij zijn op 25 augustus 1865 getrouwd te Stad Hardenberg. Zij waren vruchtgebruikers en bewoners van ’t pand. Huisnr. A-172. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 902/4: Sectie a-175. Huis en erf. Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins en echtgenote Zwaantje Meijboom. Zij zijn op 6 oktober 1866 getrouwd te Meppel.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-175).

In 1913 verkoop. Over op:
Legger 2006/1: Sectie A-175. Huis en erf. Eigendom van koopman Kars Bruins en echtgenote Geziena Jantina van Tarel. Zij zijn op 19 september 1901 getrouwd. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 2393/1: Sectie A-175. Huis en erf. Eigendom van koopman Harm Bruins te Amsterdam. In 1925 verandering van bestemming en verbouw. Over op:
Legger 2393/7: Sectie A-175. Pakhuis. Huisnr. A-172. Pakhuis en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-175).

In 1937 verkoop. Over op:
Legger 2825/1: Sectie A-175. Pakhuis en erf. Eigendom van de firma H. Bruins te Amsterdam (met firmanten Antonie Arnoldus Bruins en Herman Bruins). In 1957 boedelscheiding. Over op:

V.l.n.r.: Wilhelminastraat 9, 7 en 5, november 1966.

Legger 3417/2: Sectie A-175. Pakhuis en erf aan de Achterstraat. Eigendom van koopman Herman Bruins Hzn. In 1959 oprichting N.V. Over op:
Legger 3537/1: Sectie A-175. Pakhuis en erf. Eigendom van de Naamloze Vennootschap Eierhandel H. Bruins te Hardenberg. In 1969 hermeting enz. Over op:

Sanering van de binnenstad. Zicht vanaf de Doelendwarsstraat op panden aan de Wilhelminastraat. Links ligt puin van het al afgebroken woonhuis van K. Schuite-Lennips dat laatstelijk werd verhuurd aan Jan Brinks. In het huis met de rode deur woonde de fam. Wessels. Links ervan het voormalige eierpakhuis van de firma Bruins (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-175).

Legger 3537/8: Sectie A-175. Pakhuis en erf aan de Wilhelminastraat. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 3850/842. Eigendom van de gemeente Hardenberg. Afbraak van het pand.