Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 98 als sectie A-176 (huis en erf), eigendom van schoenmaker Gerrit Moeke.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-176).

Legger 98/1: Sectie A-176. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Gerrit Moeken en echtgenote Wibbegien Kamphuis. Zij zijn op 1 maart 1807 getrouwd te Hardenberg. In 1863 vereniging van artikelen bij successie. Over op:
Legger 70/22: Sectie A-176. Huis en erf. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 555/27: Sectie A-176. Eigendom van Aaltjen Zweers, weduwe van Hendrik Kamphuis. Dochter Elisabeth Kamphuis is op 26 september 1849 getrouwd met Derk Jan Schutte. Deze overleed op 14 april 1862, waarna Elisabeth op 2 april 1863 te Stad Hardenberg hertrouwde met Gerrit Pasjes uit Ane. Elisabeth overleed echter het jaar erna, op 1 april 1864. Daardoor verviel de eigendom aan dochter Evertjen Schutte en zusje Hendrika Gerritdina Schutte. Huisnr. A-173.

Notaris G. de Meyier te Heemse verleed op 23 december 1880 de akte van boedelscheiding tussen Evertjen Schutte en echtgenoot Klaas Gerrit Woelders enerzijds, en de ongehuwde Hendrika Gerritdina Schutte anderzijds. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf, bevattende twee woningen, op sectie A-176 en A-177. Dit werd toebedeeld aan de ongehuwde Hendrika Gerritdina Schutte (aktenr. 364).

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-177).

Legger 1172/1: Sectie A-176. Huis en erf. Huisnr. A-174. Eigendom van naaister Hendrika Gerritdina Schutte. Zij trouwde op 8 juni 1883 te Stad Hardenberg met wieldraaier en landbouwer Albert Schuldink uit Baalder. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1186/15: Sectie A-176. Huis en erf. Huisnr. A-174. Eigendom van landbouwer en nachtwacht Lambert Goris en echtgenote Gerrigjen van der Kolk. Zij zijn op 9 april 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 1553/1: Sectie A-176. Huis en erf. Eigendom van Lambert Goris. In 1930 successie. Over op:
Legger 2593/1: Sectie A-176. Huis en erf. Eigendom van arbeider Herman Johannes Vasse en huishoudster Geertruida Vasse (kinderen van Herman Vasse en Johanna Goris). In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 2598/1: Sectie A-176. Huis en erf. Eigendom van arbeider Herman Johannes Vasse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-177).

In 1932 verbouw. Over op:
Legger 2598/1: Sectie A-176. Huis en erf. Huisnr. A-174. In 1955 verkoop. Over op:

V.l.n.r.: Wilhelminastraat 9, 7 en 5, november 1966.
Sanering van de binnenstad. Zicht vanaf de Doelendwarsstraat op panden aan de Wilhelminastraat. Links ligt puin van het al afgebroken woonhuis van K. Schuite-Lennips dat laatstelijk werd verhuurd aan Jan Brinks. In het huis met de rode deur woonde de fam. Wessels. Links ervan het voormalige eierpakhuis van de firma Bruins (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

Legger 3408/1: Sectie A-176. Huis en erf. Eigendom van bouwvakarbeider Gerrit Wessels en echtgenote Geertruida Vasse aan de Wilhelminastraat 7. Zij zijn op 1 mei 1931 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 3850/485: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1968 gesloopt.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (het voormalige perceel sectie A-176 is afgebroken).