Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 70 als sectie A-177 (huis en erf), eigendom van kleermaker Hendrik Kamphuis.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-177).

Legger 70/1: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Hendrik Kamphuis en echtgenote Aaltjen Zweers. Zij zijn op 25 mei 1816 getrouwd te Hardenberg. Hendrik Kamphuis overleed op 8 augustus 1856. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 555/14: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van Aaltjen Zweers, weduwe van Hendrik Kamphuis. Dochter Elisabeth Kamphuis is op 26 september 1849 getrouwd met Derk Jan Schutte. Deze overleed op 14 april 1862, waarna Elisabeth op 2 april 1863 te Stad Hardenberg hertrouwde met Gerrit Pasjes uit Ane. Elisabeth overleed echter het jaar erna, op 1 april 1864. Daardoor verviel de eigendom aan dochter Evertjen Schutte en zusje Hendrika Gerritdina Schutte. Huisnr. A-174.

Notaris G. de Meyier te Heemse verleed op 23 december 1880 de akte van boedelscheiding tussen Evertjen Schutte en echtgenoot Klaas Gerrit Woelders enerzijds, en de ongehuwde Hendrika Gerritdina Schutte anderzijds. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf, bevattende twee woningen, op sectie A-176 en A-177. Dit werd toebedeeld aan de ongehuwde Hendrika Gerritdina Schutte (aktenr. 364).

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-177).

In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 1172/2: Sectie A-177. Huis en erf. Huisnr. A-174. Eigendom van naaister Hendrika Gerritdina Schutte. Zij trouwde op 8 juni 1883 te Stad Hardenberg met wieldraaier en landbouwer Albert Schuldink uit Baalder. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1186/16: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en nachtwacht Lambert Goris en echtgenote Gerrigjen van der Kolk. Zij zijn op 9 april 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 1553/2: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van Lambert Goris. In 1930 successie. Over op:
Legger 2593/2: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van arbeider Herman Johannes Vasse en huishoudster Geertruida Vasse (kinderen van Herman Vasse en Johanna Goris). In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 2598/2: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van arbeider Herman Johannes Vasse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-177).

In 1932 verbouw. Over op:
Legger 2598/3: Sectie A-177. Huis en erf. Huisnr. A-174. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 3408/2: Sectie A-177. Huis en erf. Eigendom van bouwvakarbeider Gerrit Wessels aan de Wilhelminastraat 7. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 3850/486: Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1968 gesloopt.