Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 15a als sectie A-178 (huis en erf), eigendom van landbouwer Willem ten Brinke.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-178).

Legger 15a/1: Sectie A-178. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Willem ten Brinke en echtgenote Aaltjen ten Broeke. Zij zijn op 1 augustus 1818 getrouwd te Hardenberg. In 1852 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1853 (sectie A-1113).

Legger 15a/10: Nieuwe sectie A-1113. Huis en erf. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 499/2: Sectie A-1113. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Jan Hendrik ten Brinke. Huisnr. A-175.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1113).

Jan Hendrik ten Brinke overleed, ongehuwd, op 25 november 1895 in de Achterstraat, waarna successie. Over op:
Legger 607/14: Sectie A-1113. Huis en erf. Eigendom van Jan Hendriks ongehuwde broer, schoenmaker Berend Jan ten Brinke. Deze overleed op 16 februari 1916 in de Achterstraat, waarna successie. Over op:
Legger 2095/6: Sectie A-1113. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan ten Brinke en echtgenote Hendrikjen Pot. Zij zijn op 11 mei 1876 getrouwd te Heemse. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 2239/1: Sectie A-1113. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Jan Frederik Stegeman en echtgenote Carolina Wienolda Johanna Hombrink. Zij zijn op 3 mei 1917 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1113).

In 1966 verkoop aan de gemeente Hardenberg, waarna het pand werd afgebroken.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1969 (sectie A-4161, voorheen A-1113).