Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 25 als sectie A-182 (huis en erf), eigendom van koopman Werner Creemer.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-182).

Legger 25/2: Sectie A-182. Huis en erf. Eigendom van koopman Warnar Creemer of Cremer, weduwnaar van Alberdiena Nijzink. Zij waren op 26 november 1819 getrouwd te Stad Hardenberg. Warner Cremer overleed op 1 augustus 1862 in de Achterstraat. In 1869 verkoop. Over op:
Legger 275/12: Sectie A-182. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Zweers Fzn. en echtgenote Zwaantje Kampherbeek. Zij zijn op 26 april 1844 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1876 samengevoegd met perceel sectie A-181. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1421).

Legger 275/16: Nieuwe sectie A-1421. Huis en erf. Huisnr. A-177.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1421).

Zwaantje Zweers-Kampherbeek overleed op 1 maart 1886. In 1892 boedelscheiding. Over op:
Legger 1405/9: Sectie A-1421. Huis en erf. Eigendom van Jennegien Zweers. Vruchtgebruiker: metselaar Gerrit Zweers Fzn. Huisnr. A-177. Gerrit Zweers overleed op 13 mei 1900. Daarna successie. Over op:
Legger 1447/9: Sectie A-1421. Huis en erf. Eigendom van Jennegien Zweers. Zij trouwde op 29 mei 1903 te Stad Hardenberg met landbouwer en barbier Hendrik Jan Hamberg. In 1906 inwendige verandering. Over op:
Legger 1447/15: Sectie A-1421. Huis en erf. Jennegien Hamberg-Zweers overleed op 3 april 1922. Daarna volgde successie. Over op:
Legger 2364/3: Sectie A-1421. Huis en erf. Eigendom van de minderjarige Diewertje Groot te Haarlem. Vruchtgebruiker: Hendrik Jan Hamberg Jzn. In 1928 verkoop. Over op:
Legger 2519/3: Sectie A-1421. Huis en erf. Eigendom van barbier Hendrik Jan Hamberg en echtgenote Jennigje Bril. Zij zijn op 5 december 1924 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1421).

Hendrik Jan Hamberg overleed op 15 februari 1933 te Stad Hardenberg. IN 1939 verbouw. Over op:
Legger 2519/6: Sectie A-1421 Huis en erf. Huisnr. A-177. In 1948 verkoop. Over op:
Legger 3164/1: Sectie A-1421. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Hendrik Drenthen Wzn. en echtgenote Zwaantje Baarslag. Zij zijn getrouwd op 13 september 1935 te Stad Hardenberg. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3164/2: In 1966 verkoop enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3937).

Legger 3164/3: Nieuwe sectie A-3937. Huis en erf aan de Ganzestraat. In 1972 verkoop aan de gemeente Hardenberg, waarna het pand werd gesloopt.