Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 188 als sectie A-187 (huis en erf), eigendom van koopman Jan Willem Weitkamp.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-187).

Legger 188/1: Sectie A-187. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Willem Weitkamp, weduwnaar van Fija Venebrugge. Jan Willem overleed op 3 mei 1843 in de Achterstraat. Over op:
Legger 263/21: Sectie A-187. Eigendom van winkelier Herman Heinrich Weitkamp. In 1855 vereniging. Over op:
Legger 403/19: Sectie A-187. Huis en erf. In 1868 boedelscheiding. Over op:
Legger 824/1: Sectie A-187. Huis en erf. Eigendom van Anna Elsabene Dijkman. Zij trouwde op 7 juli 1870 te Den Ham met vervener Hendrik Jan Middendorp. Huisnr. A-181.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 2 juni 1877 een transportakte op verzoek van koopman Hendrik Jan Middendorp en echtgenote Anna Elsabena Dijkman te Den Ham. Zij verklaarden twee huizen en erven met pakhuis en tuinen, staande en gelegen in de Achterstraat, o.a. sectie A-187, voor 3000 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan koopman Abraham Lobstein te stad Hardenberg (aktenr. 780).

Legger 1055/4: Sectie A-187. Huis en erf. Huisnr. A-180. Eigendom van koopman Abraham Lobstein.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-187).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1216/11: Sectie A-187. Huis en erf. Eigendom van vervener Joseph Roos te Heemse. In 1888 verkoop. Over op:

Vervener Jozeph Roos verkocht op 11 september 1888 twee woonhuizen met pakhuis en erven en daarbij gelegen tuinen, staande en liggende te Stad Hardenberg, sectie A 187, 188, 193, 184, 185, 1152 en 131, tezamen groot 10 aren, 25 centiaren aan het bestuur der vereeniging ‘de Kerkelijke Kas’, gevestigd te Stad Hardenberg. De totale prijs bedroeg: 4.700 gulden (bron: toegang 122, inv.nr. 2197).

Legger 1310/4: Sectie A-187. Huis en erf. Huisnr. A-180. Eigendom van de Vereeniging de Kerkelijke Kas te Hardenberg. In 1890 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1576).

Legger 1310/11: Nieuwe sectie A-1576. In 1891 onbelastbaarstelling. Over op:
Legger 1310/14: In 1915 verkoop. Over op:
Legger 2060/4: Sectie A-1576. Huis en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1922 herbouw, vereniging en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2444).

Legger 2307/1: Nieuwe sectie A-2445. Huis en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 2060/12: Sectie A-2445. Huis en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg.

De Achterstraat met v.l.n.r.: de gereformeerde kerk, pastorie en cathechisatielokaal en geheel rechts het pakhuis van Bruins.
Prentbriefkaart van de gereformeerde kerk (Höftekerk) en pastorie aan de Achterstraat.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2444).
De Wilhelminastraat met rechts een stadspomp nabij het pakhuis van Bruins. Op de achtergrond de ingang van de gereformeerde kerk (Höftekerk) (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

In 1966 verkoop klein deel van perceel enz. Over op:
Legger 2060/36: Nieuwe sectie A-3940. Kerk, erf, verenigingsgebouw en pastorie.

De Wilhelminastraat met geheel links het verenigingsgebouw van de gereformeerde kerk, de Höfte, met daarnaast het pakhuis van eierhandel Bruins.