Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 208 als sectie A-188 (huis en erf), eigendom van bode Fredrik Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-188).

Legger 208/1: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van bode Fredrik Zweers, weduwnaar van Elisabeth van Dorsten. Zij was al op 28 mei 1811 overleden.

Notaris Swam begon op 13 augustus 1840 met de eerste veiling van verschillende onroerende goederen op verzoek van:
– Hendrik Kamphuis (kleermaker) en huisvrouw Aaltjen Zweers te Stad Hardenberg;
– Gerrit Veurink en huisvrouw Jennigjen Zweers te Stad Hardenberg;
– Hermannus Zweers (bode van het gemeentebestuur van Ambt H’berg) met zijn voornoemde zusters Aaltjen en Jennigjen, meerderjarige kinderen van wijlen Frederik Zweers en zijne wijlen vrouw ten eersten huwelijk Elisabeth van Dorsten;
– Jan Hendrik Zweers Jan Hendrikszoon (kuiper) te Stad Hardenberg in kwaliteit als voogd over Elizabeth Zweers, Gerrit Zweers en Johannes Zweers alle drie minderjarige kinderen van wijlen Frederik Zweers en Johanna Elisabeth Zweers;
– Hendrikus Zweers (kleermaker te Stad H’berg) als toeziend voogd;

Het eerste kavel bestond uit een huis en erf met deszelfs gronden en wheeren, staande en gelegen ter stede Hardenbergh in de Agterstraat, leggende tusschen de huizen van Jan Willem Weitkamp en Hendrik Meijerink Egbertszoon, bekend bij de kadastrale plans onder sectie A numero 188, ter grootte van een roede en veertig ellen. Hermannus Zweers Fzn. bood als eerste 390 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, werd het bod met 25 gulden verhoogd door landbouwer Jan Bouwhuis uit Heemse. Daarna hoogde grondeigenaar Berend Venebrugge nog eens met 50 gulden. Bij de daarop volgende afslag werd het eerste perceel gemijnd door winkelier Hermannus Heinrich Weitkamp voor 600 gulden. Vervolgens werden er gecombineerde kavels geveild, waarbij kavel 1 met kavels 2, 5 en 6 door dezelfde Weitkamp werden gemijnd voor 751 gulden. Hem werd de koop ook gegund (aktenr. 917 en 920).

Legger 263/1: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van winkelier Herman Heinrich Weitkamp en echtgenote Hendrika Venebrugge. Zij zijn op 5 augustus 1840 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1855 vereniging van leggers. Over op:
Legger 403/1: Hermann Heinrich Weitkamp overleed op 19 februari 1868 in de Achterstraat, waarna boedelscheiding plaats vond. Over op:
Legger 824/2: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van Anna Elsabene Dijkman. Zij trouwde op 7 juli 1870 te Den Ham met vervener Hendrik Jan Middendorp. Huisnr. A-181.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 2 juni 1877 een transportakte op verzoek van koopman Hendrik Jan Middendorp en echtgenote Anna Elsabena Dijkman te Den Ham. Zij verklaarden twee huizen en erven met pakhuis en tuinen, staande en gelegen in de Achterstraat, o.a. sectie A-188, voor 3000 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan koopman Abraham Lobstein te stad Hardenberg (aktenr. 780).

Legger 1055/5: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van koopman Abraham Lobstein.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-188).

In 1882 bijbouw. Over op:
Legger 1055/8: Sectie A-188. Huis en erf. Huisnr. A-181. In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1216/12: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van vervener Joseph Roos te Heemse. In 1888 verkoop. Over op:

Vervener Jozeph Roos verkocht op 11 september 1888 twee woonhuizen met pakhuis en erven en daarbij gelegen tuinen, staande en liggende te Stad Hardenberg, sectie A 187, 188, 193, 184, 185, 1152 en 131, tezamen groot 10 aren, 25 centiaren aan het bestuur der vereeniging ‘de Kerkelijke Kas’, gevestigd te Stad Hardenberg. De totale prijs bedroeg: 4.700 gulden (bron: toegang 122, inv.nr. 2197).

Legger 1310/5: Sectie A-188. Huis en erf. Huisnr. A-181. Eigendom van de Vereeniging de Kerkelijke Kas te Hardenberg. In 1915 verklaring. Over op:
Legger 2060/2: Sectie A-188. Huis en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1921 verbouw. Over op:
Legger 2060/9: Sectie A-188. Locaal en erf. Huisnr. A-181. In 1922 herbouw, vereniging en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2444).

Legger 2306/1: Sectie A-2444. Lokaal en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 2060/11: Sectie A-2444. Lokaal en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1925 onbelastbaarstelling. Over op:
Legger 2060/18: Sectie A-2444. Locaal en erf.

De Achterstraat met v.l.n.r.: de gereformeerde kerk, pastorie en cathechisatielokaal en geheel rechts het pakhuis van Bruins.
Prentbriefkaart van de gereformeerde kerk (Höftekerk) en pastorie aan de Achterstraat.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2444).
De Wilhelminastraat met rechts een stadspomp nabij het pakhuis van Bruins. Op de achtergrond de ingang van de gereformeerde kerk (Höftekerk) (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
De Wilhelminastraat met geheel links het verenigingsgebouw van de gereformeerde kerk, de Höfte, met daarnaast het pakhuis van eierhandel Bruins.