Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 164b als sectie A-194 (pakhuis), eigendom van Fennegien Kosters, weduwe van Jacobus Tiedeman.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-194).

Legger 164b/1: Sectie A-194. Pakhuis. Eigendom van Fennegien Kosters, weduwe van dagloner Jacobus Tieman. Hij was op 14 juli 1827 overleden te Stad Hardenberg. Fennegien stierf op 30 december 1838 te Stad Hardenberg. In 1856 stichting en splitsing perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1150 en A-1151).

Legger 164b/3: Nieuwe sectie A-1150. Huis en erf. Huisnr. A-188. In 1881 verkoop. Over op legger 1178/2.
Legger 164b/4: Nieuwe sectie A-1151. Huis en erf. In 1857 verkoop. Over op legger 240/3.
Legger 240/3: Sectie A-1151. Huis en erf. Eigendom van arbeider Frederik Tieman en echtgenote Hendrica Helleweg (Helwich). Zij zijn op 26 september 1857 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1866 verkoop. Over op legger 752/1.
Legger 752/1: Sectie A-1151. Huis en erf. Eigendom van koperslager Hendrik Jan Otten en echtgenote Jennechien Tieman (Tijman). Zij zijn op 16 juni 1855 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-187. In 1881 bijbouw. Over op legger 752/6.
Legger 1178/2: Sectie A-1150. Huis en erf. Huisnr. A-188. Eigendom van Geziena (Geze) Bruggeman, weduwe van Jan Tieman of Thijman sr. Zij waren op 14 augustus 1835 getrouwd te Stad Hardenberg en Jan was op 8 maart 1880 overleden te Stad Hardenberg. Mede-eigenaar was zoon Jan Tieman jr. Hij trouwde op 26 februari 1881 te Stad Hardenberg met Geesje Pot. In 1881 boedelscheiding. Over op legger 1180/2.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1883 (sectie A-1150 en A-1151).

Legger 752/6: Sectie A-1151. Huis, erf en werkplaats. Huisnr. A-187. In 1882 verval vrijdom. Over op legger 752/7.
Legger 752/7: In 1899 verkoop. Over op legger 1577/1.
Legger 1180/2: Sectie A-1150. Huis en erf. Huisnr. A-188. Eigendom van arbeider Jan Tieman en echtgenote Geesje Pot. Vruchtgebruikster: Gezina Bruggeman, weduwe van Jan Tieman. In 1886 successie. Over op legger 1270/2.
Legger 1270/2: Sectie A-1150. Huis en erf. Eigendom van arbeider en metselaar Jan Tieman en Geesje Pot. Mede-eigenaar was zoon Jan Tieman jr. Deze trouwde op 6 juli 1907 te Stad Hardenberg met Berendina Brökelman uit Heemse. In 1925 verbouw. Over op legger 1270/6.
Legger 1577/1: Sectie A-1151. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van Fennechien Otten (5/8e) en koperslager Jan Hendrik Otten (3/8e). In 1909 boedelscheiding. Over op legger 961/3.
Legger 961/3: Sectie A-1151. Huis, erf en werkplaats. Huisnr. A-187. Eigendom van koperslager Jan Hendrik Otten en echtgenote Jantjen Albers. Zij zijn op 20 december 1873 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1922 ruiling. Over op legger 2060/10.
Legger 2060/10: Sectie A-1151. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1922 vereniging perceel en sloop. Over op legger 2308/1.

Kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2446).
Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie A-2446).

Legger 2308/1: Nieuwe sectie A-2446. Kerk en tuin. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg.
Legger 1270/6: Sectie A-1150. Huis en erf. Huisnr. A-188. In 1931 verkoop. Over op legger 2060/22.
Legger 2060/22: Sectie A-1150. Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1932 ruiling en sloping. Over op legger 2060/24.
Legger 2066/24: Nieuwe sectie A-2667. Kerk en tuin.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2667).