Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 17a als sectie A-198 (huis en erf), eigendom van dagloner Marten ten Broeke.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-198).

Legger 17a/1: Sectie A-198. Huis en erf. Eigendom van dagloner Marten ten Broeke en echtgenote Fennegien Peuler. Zij zijn op 17 mei 1822 getrouwd te stad Hardenberg. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 999/1: Sectie A-198. Huis en erf. Eigendom van Hendrika Willemina Klement, weduwe van Egbert Jan ten Broeke en van Gerrit Jan Dijkhuis. Huisnr. A-201.

Notaris J.G. Troost bestendigde op 7 december 1875 een hypotheek op verzoek van Hendrika Willemina Klement, weduwe van Egbert Jan ten Broeke en Gerrit Jan Dijkhuis. Zij verklaarde dat haar eerste echtgenoot, Egbert Jan ten Broeke, en diens ouders Marten ten Broeke en Fennegien Peulers bij akte van 31 december 1825 voor notaris Swam een schuld van 400 gulden hadden beleden aan Lucas Hoenderken. Die vordering was in 1853 overgeschreven op naam van Anna Catharina Christina Hoenderken, echtgenote van dokter Frans Willem van Riemsdijk te stad Hardenberg. Na het overlijden van Marten ten Broeke en Fennegien Peuler was de schuld overgegaan op hun enige zoon, Egbert Jan ten Broeke. De vordering ad 400 gulden was nu verschuldigd aan de weduwe Van Riemsdijk-Hoenderken, aan Anna Charlotte Fledderus-van Riemsdijk te Hellendoorn, mr. Lucas Jacobus van Riemsdijk te Utrecht, Antoni Christiaan Herman Eliza van Riemsdijk te Almelo en griffier mr. Albertus Johannes van Riemsdijk te Raalte. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente werd o.a. het huis en erf op sectie A-198 verbonden (aktenr. 442)

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-198).

In 1894 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894 (sectie A-198).

Legger 999/3: Sectie A-198. Huis en erf. In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 1674/1: Sectie A-198. Huis en erf. Huisnr. A-201. Eigendom van Gerrit Jan ten Broeke en echtgenote Janna Kremer. Zij zijn op 18 oktober 1889 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1915 gedeeltelijke sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie A-2355).

Legger 1674/3: Nieuwe sectie A-2355. Huis, schuur en erf. In 1916 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1916 (sectie A-2364).

Legger 1674/4: Nieuwe sectie A-2364. Huis en erf. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 2477/1: Sectie A-2364. Huis en erf. Eigendom van schipper Jan Willem Baarslag en echtgenote Klaasje Grit. Zij zijn op 17 mei 1912 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1927 inwendig vertimmerd. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2364).

Legger 2477/2: Jan Willem Baarslag overleed op 22 augustus 1946 en werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg. Weduwe Klaasje Baarslag-Grit verkocht de woning aan de Wilhelinastraat 12 in 1969 aan de gemeente Hardenberg.

Prentbriefkaart van de Wilhelminastraat (voorheen Achterstraat). De voorgevel van het huis van de fam. Baarslag
Woningen aan de Wilhelminastraat, met rechts het woonhuis met de witte voorgevel van de fam. Baarslag.
(Fotograaf: H. Willering, Hardenberg).
Zicht op woningen aan de Wilhelminastraat. De kolossale stadspomp staat er een beetje ‘verlaten’ bij, na de sloop van het pand van de dames Lennips.
Pal daarnaast het woonhuis met witte voorgevel van de fam. Baarslag (Fotograaf: H. Willering, Hardenberg).