Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 194 als sectie A-199 (huis en erf), eigendom van de weduwe van dagloner Jannes ter Wijlen.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-199).

Legger 194/1: Sectie A-199. Huis en erf. Eigendom van Fenne Bieleveld, weduwe van dagloner Jannes ter Wijlen. Hij was op 25 oktober 1829 overleden in de Achterstraat no. 100. Fenna overleed op 27 september 1853, waarna de eigendom van het huis en erf verviel aan zoon Jan ter Wielen en echtgenote Mientjen ten Brinke. In 1870 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 701/7: Sectie A-199. Eigendom van Mientjen ten Brinke, weduwe van dagloner Jan ter Wielen. Hij was op 5 oktober 1869 overleden aan de Achterstraat. Huisnr. A-202.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-199).

In 1886 boedelscheiding. Over op:
Legger 1259/1: Sectie A-199. Huis en erf. Eigendom van Roelof Truin en echtgenote Johanna ter Wielen. Zij zijn op 17 oktober 1874 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1893 verkoop. Over op:

Dedemsvaartsche Courant

Legger 902/24: Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins. In 1894 redresberekening. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894 (sectie A-199).

Legger 902/25: Sectie A-199. Huis, stal en erf. Huisnr. A-202. In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 2029/1: Sectie A-199. Stal en erf. Eigendom van koopman Jan Bruins sr. en echtgenote Mietje Nijman. Zij zijn op 14 juni 1900 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1918 verbouw. Over op:
Legger 2029/12: Sectie A-199. Huis en erf aan de Achterstraat.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-199).

In 1956 verkoop. Over op:
Legger 3453/1: Sectie A-199. Huis en erf aan de Wilhelminastraat 16. Eigendom van Maria de Jong en Hendrik Wilpshaar. In 1956 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de sloop van een bestaande krotwoning en de bouw van vervangende nieuwbouw. Over op:
Legger 3453/3: Sectie A-199. Gedeelte huis en erf. In 1958 stichting, sloping en vereniging. Over op:

Prentbriefkaart van de Wilhelminastraat (voorheen Achterstraat). Rechts, met openstaande ramen op de bovenverdieping, het huis van de fam. De Jong.
Zicht op woningen aan de Wilhelminastraat. De kolossale stadspomp staat er een beetje ‘verlaten’ bij, na de sloop van het pand van de dames Lennips. Pal daarnaast het woonhuis met witte voorgevel van de fam. Baarslag, gevolgd door het huis van De Jong (Fotograaf: H. Willering, Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie A-3401).

Legger 3453/5: Nieuwe sectie A-3401. Huis, schuur en erf aan de Wilhelminastraat. In 1969 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3401).

Legger 3453/6: Sectie A-3401. Huis, tuin en schuur. In 1971 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie A-4340).

Legger 3453/7: Nieuwe sectie A-4340. Huis, schuur en tuin. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4306/1: Sectie A-4340. Huis, schuur en tuin. Eigendom van garagehouder Jan Willem de Jong aan het Wilhelminaplein 1.