Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 24 als sectie A-2 ten name van verver Hendrikus Creemer.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-2).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 24/1: Sectie A-2. Huis en erf. Eigendom van verver (huisschilder) Hendrikus Creemer en echtgenote Egberdina Sierink. Zij waren op 29 mei 1817 getrouwd in Hardenberg. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hendrikus overleed op 6 januari 1855. Egberdina stierf zeven jaar later, op 26 december 1862. Vervolgens werd het pand verkocht. Over op:
Legger 512/1: Eigendom van blauwverver Hendrik Jan Middendorp. In 1872 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1872 (sectie A-1389).

Legger 512/10: Nieuwe sectie A-1389. Huis en erf. Huisnr. A-1.

Op vrijdag 21 september 1877 registreerde notaris J.G. Troost een boedelinventaris ten huize van blauwverver Hendrik Jan Middendorp, weduwnaar van Zwaantjen Sierink en Hendrikjen Waterink. Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf in de Voorstraat, sectie A-1389. Tot de roerende goederen behoorden o.a. een kookmachine, een klok, een spiegel en vier schilderijen in de keuken. In de achterkamer stonden een chiffonnière en theestoof met tinnen ketel en in de schuur een koe en varken. Aan goud, zilver en preciosa bezat men een gouden ketting met een dito slit, drie gouden ringen, drie dito spelden en twee paar gouden oorbellen, enkele zilveren lepels en vorken en een dito suikerstrooier. In de ververij stonden eenige verschillende verfwaren (aktenr. 812).

In 1890 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1542).

Legger 1355/1: Nieuwe sectie A-1541. Huis en erf. Eigendom van blauwverver Hendrik Jan Middendorp. In 1905 boedelscheiding. Over op:

De foto die gebruikt is voor deze prentbriefkaart, moet in 1905 of 1906 gemaakt zijn. In die jaren werd het postkantoor gebouwd en de bouwsteigers staan nog rond het pand in aanbouw. Geheel links op deze kaart het woon-/winkelhuis van Middendorp.

Legger 1736/1: Eigendom van stoffenverver Gerhardus Egbertus Middendorp. Huisnr. A-1. In 1911 vereniging met het oostelijk gelegen perceel sectie A-1542. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat bij de Vechtbrug, met geheel rechts de gevel van het woon-/winkelpand van blauwverver Middendorp.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2259).
Fragment van veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-2259).

Legger 1736/2: Nieuwe sectie A-2259. Huis en erf.

In januari 1921 werden de bewoners van Hardenberg opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het bleek dat er een begin van brand was ontstaan in het achterhuis van de familie Middendorp. Boven op zolder had het hooi vlam gevat en was een smeulend vuurtje ontstaan. Men probeerde met emmers water de brand nog te blussen, maar besloot al snel de brandspuit te laten aanrukken. Deze was snel ter plaatse en daardoor kon de brand worden geblust, hoewel er een aanzienlijke waterschade werd aangericht in het huis van de onderwijzer Klooster die in het achterhuis van Middendorp woonde. Hoe de brand was ontstaan, bleef onduidelijk.

Links het woon-/winkelhuis van de familie Middendorp. In het bovenlicht van de voordeur staat met sierlijke letters H.J. Middendorp.

In 1927 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de bestaande schuur tot woon-/winkelhuis.

Scan van originele bouwtekening, anno 1927.
Het winkelpand van coiffeur (kapper) Berend Valkman. Op 31 januari 1928 opende hij deze kapperszaak in het van de fam. Middendorp gehuurd en pas gebouwde winkelpand.

Over op:
Legger 1736/3: Twee huizen en erf. In 1936 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2812).

Legger 1736/4: Nieuwe sectie A-2812. Twee huizen en erf. In 1939 verkoop en stichting nieuw woonhuis op ’t perceel achter het bestaande gebouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1939 (sectie A-2903).

Legger 1736/5: Nieuwe sectie A-2903. Huis en erf. In 1940 redres. Over op:
Legger 1736/6: Sectie A-2903. Twee huizen en erf. In 1941 redres tenaamstelling. Over op:
Legger 1826/14: Eigendom van Gerhardus Egbertus Middendorp en echtgenote Egberdina Schuurman. In 1941 verbouw. Over op:
Legger 1826/15: Het adres Voorstraat A-1 wijzigde in 1950 in Voorstraat 61.

De Toren, 14 maart 1957.

In 1960 successie. Over op:

Geertruida (Trui) Bosch voor haar winkel, anno 1950 (Fotograaf: E. Vrielink, Hardenberg).

Legger 3592/1: Eigendom van gemeenteontvanger Zwaantinus Middendorp (geb. 10-08-1908). In 1961 verkoop en redres. Over op legger 3592/5 en legger 3534/2.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3496 en A-3497).

Legger 3592/5: Nieuwe sectie A-3496. Huis en tuin. In 1962 verkoop en vereniging. Over op legger 3663/2.
Legger 3534/2: Nieuwe sectie A-3497. Huis, erf en terrein. Eigendom van kleermaker/manufacturier Frederikus Bosch.

De Toren, 26 oktober 1961.

In 1961 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 3434/3.
Legger 3534/3: Huis, schuur en erf. In 1962 verkoop en vereniging. Over op legger 3534/4.


Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3609 en A-3610).
Het woonhuis van de familie G.E. Middendorp (Voorstraat 61). Deze werd in 1965 vervangen door een nieuwe winkel met twee bovenwoningen.

Legger 3534/4: Nieuwe sectie A-3609. Huis, schuur en erf. Eigendom van kleermaker/manufacturier Frederikus Bosch. In 1965 verkoop klein deel van perceel aan gem. Hardenberg. Over op legger 3534/5.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3792).

Legger 3534/5: Nieuwe sectie A-3792. Huis, schuur en erf. In 1967 verkoop. Over op legger 3838/2.
Legger 3663/2: Nieuwe sectie A-3610. Huis en erf. Eigendom van koopman Frederik Otten (geb. 06-11-1912) aan de Voorstraat 46. In 1963 sloping. Over op:
Legger 3663/3: Sectie A-3610. Erf. In 1964 verkoop. Over op legger 3768/1.
Legger 3768/1: Erf / bouwterrein. Eigendom van accountant J. de Witte te Wijhe. In 1965 verkoop. Over op legger 3838/1.
Legger 3838/1: Sectie A-3610. Bouwterrein. Eigendom van manufacturier Jan Compagne aan de Voorstraat 61. In 1967 stichting. Over op legger 3838/3.
Legger 3838/2: Sectie A-3792. Huis, schuur en erf.
Legger 3838/3: Winkel met twee bovenwoningen en erf. In 1969 hermeting. Over op legger 3838/4.
Legger 3838/4: Sectie A-3610. Huis, winkel, schuur en erf.
Een en ander werd in 1991 afgebroken in verband met de aanleg van de nieuwe ringweg.