Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 42 als sectie A-200 (huis en erf), eigendom van schipper Lambert Jan Goris.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-200).

Legger 42/1: Sectie A-200. Huis en erf. Eigendom schipper Lambert Jan Goris en echtgenote Hermpjen Derks Buitendijk. Zij zijn op 25 oktober 1823 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1838 verkoop. Over op:
Legger 13a/5: Sectie A-200. Huis en erf. Eigendom van timmerman Luggert Brand en echtgenote Hillegien Meijerink. Zij zijn op 18 mei 1827 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 880/1: Sectie A-200. Huis en erf. Eigendom van Zwaantjen Brand. Huisnr. A-203.

Notaris G. de Meyier te Heemse verleed op 11 november 1880 een hypotheekakte op verzoek van Zwaantje Brand. Zij verklaarde 600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Derk Zweers Bzn. en mej. Gerritdina Zweers te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening verbond zij haar huis en erf, met tuin, bouwland, hooiland en veengrond, o.a. sectie A-200 (aktenr. 343).

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-200).

In 1895 successie. Over op:
Legger 1482/1: Sectie A-200. Huis en erf. Eigendom van timmerman Lubertus Brand en echtgenote Jennegien Zweers. Zij zijn op 29 september 1876 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1914 stichting. Over op:
Legger 1482/13: Sectie A-200. Huis, erf en werkplaats. Huisnr. A-203. In 1915 redres. Over op:
Legger 1482/14: Sectie A-200. Huis en erf. In 1928 boedelscheiding. Over op:
Legger 2534/1: Sectie A-200. Huis en erf. Huisnr. A-203. Eigendom van huishoudster Lubertha Brand.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-200).

In 1946 verkoop. Over op:
Legger 3071/3: Sectie A-200. Eigendom van aannemer Gerrit Zweers Hzn. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 2498/5: Sectie A-200. Eigendom van rijwielhersteller en garagehouder Luut de Jong. In 1955 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3298).

Legger 2498/7: Nieuwe sectie A-3298. Huis, erf en werkplaats aan de Wilhelminastraat. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 3453/2: Sectie A-3298. Huis, erf en werkplaats. Eigendom van Maria de Jong en Hendrik Wilpshaar. In 1956 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de sloop van een bestaande krotwoning en de bouw van vervangende nieuwbouw. Over op:
Legger 3453/4: Sectie A-3298. Gedeelte huis, werkplaats en erf. In 1958 stichting, sloping en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie A-3401).

Legger 3453/5: Nieuwe sectie A-3401. Huis, schuur en erf aan de Wilhelminastraat. In 1969 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3401).

Legger 3453/6: Sectie A-3401. Huis, tuin en schuur. In 1971 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie A-4340).

Legger 3453/7: Nieuwe sectie A-4340. Huis, schuur en tuin aan ’t Wilhelminaplein 1. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4306/1: Sectie A-4340. Eigendom van garagehouder Jan Willem de Jong.

Prentbriefkaart van de Wilhelminastraat (voorheen Achterstraat). Rechts, met openstaande ramen op de bovenverdieping, het huis van de fam. De Jong.
Zicht op woningen aan de Wilhelminastraat. De kolossale stadspomp staat er een beetje ‘verlaten’ bij, na de sloop van het pand van de dames Lennips.
Pal daarnaast het woonhuis met witte voorgevel van de fam. Baarslag, gevolgd door het huis van De Jong (Fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

Legger 3453/5: Nieuwe sectie A-3401. Huis, schuur en erf aan de Wilhelminastraat. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3453/6: Sectie A-3401. Huis, tuin en schuur. In 1971 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3453/7: Nieuwe sectie A-4340. Huis, schuur en tuin. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4306/1: Sectie A-4340. Huis, schuur en tuin. Eigendom van garagehouder Jan Willem de Jong aan het Wilhelminaplein 1.