Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 47 als sectie A-202 (huis en erf), eigendom van boswachter Ernst Hamelman.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-202).

Legger 47/1: Sectie A-202. Huis en erf. Eigendom van veldwachter en boswachter Ernst Hamelman en echtgenote Hermina Boerrigter. Ernst overleed op 6 januari 1832 te Stad Hardenberg. Hermina stierf drie jaar later, op 8 april 1835 in de Achterstraat no. 100. In 1837 over op:
Legger 237/1: Sectie A-202. Eigendom van dagloner Joannes Hendricus Jacobus Soer en echtgenote Janna Hamelman. Zij zijn op 27 april 1820 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1842 over op:
Legger 275/1: Sectie A-202. Eigendom van metselaar Gerrit Zweers Fzn. Hij trouwde op 26 april 1844 te Stad Hardenberg met Zwaantjen Kampherbeek. In 1870 verkoop. Over op:
Legger 876/1: Sectie A-202. Huis en erf. Eigendom van arbeider Jannes ter Wijlen.

Kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-202).

In 1888 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 876/2: Huis en erf. Huisnr. A-206. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 1422/1: Sectie A-202. Eigendom van timmerman Hendrik Bosch en echtgenote Gerridina ten Brinke. Zij zijn op 11 november 1892 getrouwd te Heemse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-202).

In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 2892/1: Sectie A-202. Eigendom van de ongehuwde breister Dina Bosch.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1955 (sectie A-202).

In 1967 verkoop. Over op:
Legger 3913/1: Sectie A-202. Eigendom van horlogemaker Jannes Schutte en horlogemaker Jan Willem Schutte. In 1969 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-202).
Prentbriefkaart van de Wilhelminastraat (voorheen Achterstraat). Het tweede huis rechts (volledig te zien) is van de fam. Schutte.
De Wilhelminastraat, met links het woonhuis van de familie Luisman, gevolgd door het woonhuis van Schutte en Lotterman.
Zicht op woningen aan de Wilhelminastraat. De kolossale stadspomp staat er een beetje ‘verlaten’ bij, na de sloop van het pand van de dames Lennips.
Het vierde huis links was van de fam. Schutte (Fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

Legger 3913/4: Nieuwe sectie A-4160. Huis en tuin aan de Wilhelminastraat 20/22. In 1969 verkocht aan de gemeente Hardenberg. Over op:
Legger 3850/729. In 1970 sloping. Over op:
Legger 3850/804. Sectie A-4160. Terrein.

In 1980 werd, na bouw en verbouw en samenvoeging met het pand Wilhelminaplein 4 van bakker Bakker, een Edah-supermarkt geopend. Nadat de Edah was vertrokken naar de nieuwe Markt, werd er het Kunsthuis in gevestigd. Op 7 november 1998 werd het officieel geopend door de burgemeester.