Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 48c als sectie A-210 (huis en erf), eigendom van de hervormde diaconie.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-210).

Legger 48c/3: Sectie A-210. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie. Bij nadere overschrijving. Over op:
Legger 217/3: Sectie A-210. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie. Huisnr. A-159. In 1882 verkoop. Over op:
Legger 578/3: Sectie A-210. Huis en erf. Eigendom van arbeider Derk Jansen en echtgenote Lena van Loo. Zij zijn op 1 maart 1851 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1882 belastbaarstelling. Over op:
Legger 578/5: In 1883 verenigd met naastgelegen perceel sectie A-209. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1883 (sectie A-1507).

Legger 578/6: Nieuwe sectie A-1507. Huisnrs. A-159 en A-160.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1883 (sectie A-1507).

In 1890 aanbouw. Over op:
Legger 578/7: In 1891 vereniging van artikelen. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1890 (sectie A-1592).

Legger 1388/1: Nieuwe sectie A-1592. Huis en erf. In 1896 stichting. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1896 (sectie A-1639).

Legger 1388/2: Nieuwe sectie A-1639. Huis en erf. In 1906 successie. Over op:
Legger 1792/1: Sectie A-1639. Huis en erf. Eigendom van marechaussee Lucas Geertman te Ruurlo (zoon van Gerrit Willem Geertman en Derkjen Jansen) en consorten Hendrik Jacob Pieter Meesters (weduwnaar van Johanna Willemina Jansen) en Lena Meesters. In 1917 boedelscheiding. Over op:
Legger 2142/1: Sectie A-1639. Huis en erf. Eigendom van venter Hendrik Jacob Pieter Meesters en echtgenote Johanna Hermina de Lange. Zij zijn op 11 mei 1900 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 2629/1: Sectie A-1639. Huis en erf. Eigendom van brievenbesteller Harm Meesters en zus Geertje Meesters.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2265).

In 1932 verbouw. Over op:
Legger 2629/2: Huis en erf. Huisnr. A-205.

Het klinkerstraatje vanaf de Hoge Doelen naar de Wilhelminastraat. Rechts het huis van Geertje Meesters (in de voordeur). Daarnaast buurvrouw Trijntje Otten (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

In 1966 schenking. Over op:

Zicht vanaf de Lage Doelen op woningen aan de Hoge Doelen. Op de voorgrond restanten van de oude muur op de Doelen. In het midden de woning van de
fam. Meesters aan de Hoge Doelen 2 (fotograaf: H. Willering, Hardenberg).

Legger 3877/1: Sectie A-1639. Huis en erf. Hoge Doelen 2. Eigendom van de diaconie der gereformeerde kerk. In 1966 sloping. Over op:
Legger 3877/2: Sectie A-1639. Terrein. In 1966 verkocht aan de gemeente Hardenberg.

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-1639).