Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 48c als sectie A-212 (huis en erf), eigendom van de hervormde diaconie.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-212).

Legger 48c/4: Sectie A-212. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie. Bij nadere overschrijving. Over op:
Legger 217/4: Sectie A-212. Huis en erf. Eigendom van de hervormde diaconie. Huisnr. A-156 en A-157.

Notaris Gerard de Meyier begon op 30 juni 1879 met de eerste inzate van de openbare veiling van het huis en erf in de Achterstraat, sectie A-212, op verzoek van de kerkenraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Hardenberg. De hoogste inschrijver en inzetter bleek koopman Emanuël de Bruin, ad 225 gulden. Twee weken later, bij de definitieve veiling, bleek De Bruin de hoogste bieder te blijven. Hem werd de koop gegund (aktenr. 286 en 293).

Legger 792/43: Sectie A-212. Huis en erf. Eigendom van koopman Emanuël de Bruin. In 1881 belastbaarstelling. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-212).

Legger 792/44: In 1883 verkoop. Over op:
Legger 1189/3: Sectie A-212. Huis en erf. Eigendom van schipper Jan Harm Baarslag en echtgenote Aaltjen Vasse. Zij zijn op 22 juni 1866 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1883 herbouw. Over op:
Legger 1189/4: Sectie A-212. Huis en erf. In 1884 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 1189/5: Sectie A-212. Huis en erf. In 1897 bijbouw. Over op:
Legger 1189/6: In 1898 verbouw. Over op:
Legger 1189/7: In 1911 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2265).

Legger 1189/8: Nieuwe sectie A-2265. Huis en erf. In 1912 verkoop. Over op:
Legger 1956/1: Sectie A-2265. Huisnr. A-171. Eigendom van venter Hendrik Jan Otten en echtgenote Hermina Valkman. Zij zijn op 30 januari 1902 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2265).

In 1944 boedelscheiding. Over op:
Legger 3047/2: Sectie A-2265. Huis en erf. Eigendom van Trijntje Otten en consorten. In 1952 boedelscheiding. Over op:

Prent van de Hoge Doelen, 1 augustus 1959.
De Hoge Doelen in de sneeuw. Rechts het woonhuis van de fam. Otten.
Prentbriefkaart van de Hoge Doelen, met rechts het huisje van de fam. Otten.
Doorkijk naar het huisje van Trijntje Otten (1911-1993). Het Noord-Oosten beschreef dit pand in 1965 als
het pannenkoekenhuisje op de Hoge Doelen, een attractie met die smalle steegjes…

Legger 3290/2: Sectie A-2265. Huis en erf. Eigendom van de ongehuwde Trijntje Otten, aan de Hoge Doelen 3. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 2461/5: Sectie A-2265. Huis en erf aan de Hoge Doelen 3. Eigendom van de diaconie der gereformeerde kerk. In 1966 verkoop aan de gemeente Hardenberg, waarna sloop volgde.

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2265).