Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 155 als sectie A-213 (huis en erf), eigendom van bakker Gerhardus Egbertus Sierink.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-213).

Legger 155/1: Sectie A-213. Huis en erf. Eigendom van meesterbakker Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Geesjen Sierink. Zij zijn op 8 juli 1811 getrouwd te Hardenberg. De bakker overleed al op 4 september 1834. Weduwe Geesjen Sierink-Sierink stierf op 14 maart 1867, waarna boedelscheiding volgde. Over op:
Legger 788/1: Sectie A-213. Eigendom van broodbakker Gerard Jan Sierink. Huisnr. A-139.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-213).

Gerard Jan Sierink overleed, ongehuwd, op 22 juli 1884 in de Achterstraat. Door successie over op:
Legger 790/5: Sectie A-213. Huis en erf. Huisnr. A-139. Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink en echtgenote Lammigje Thomas. Zij zijn op 12 oktober 1855 getrouwd te Zwolle. Arnoldus overleed op 29 december 1901, waarna boedelscheiding volgde. Over op:
Legger 1626/1: Sectie A-213. Huis en erf. Eigendom van koopman Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Johanna Gesina Rolleman. Zij zijn op 4 november 1892 getrouwd te Heemse. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1344/3: Sectie A-213. Huisnr. A-139. Eigendom van smid Hendrik Jan Schuurman en consorten. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 1898/1: Sectie A-213. Huis en erf. Eigendom van Lucas Bieleveld en echtgenote Aaltje Tiebert. Zij zijn op 11 mei 1882 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1910 sloop, herbouw en splitsing. Over op:
Legger 1898/2: Sectie A-213. Huis en erf, huis en huis. In 1911 herbouw en splitsing. Over op legger 1898/3, 1898/4 en 1898/5.

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2262, A-2263 en A-2264).

Legger 1898/3: Nieuwe sectie A-2262. Huis en erf. In 1920 verkoop. Over op legger 2252/1.
Legger 1898/4: Nieuwe sectie A-2263. Huis en erf. In 1920 verkoop. Over op legger 2252/2.
Legger 1898/5: Nieuwe sectie A-2264. Huis en erf. In 1920 verkoop. Over op legger 2252/3.

In 1920 werden de drie huizen verkocht. Over op:
Eigendom van Dederika van Faassen, weduwe van Gerrit Jan Baarslag.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2262, A-2263 en A-2264).

In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 2798/1: Drie-onder-een-kap. Sectie A-2262 t/m 2264. Eigendom van brandstoffenhandelaar Engbert Baarslag. In 1946 verkoop. Over op:
Legger 3072/1: Eigendom van Berend Jan Harsevoort. Deze liet de panden in 1948 gedeeltelijk vernieuwen. Vereniging. Over op:
Legger 3072/4: In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3220/1: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Olsman. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 2715/5: Eigendom van metselaar en aanspreker Jan Moeken (geb. 18-06-1912). Deze verkocht de panden in 1965 aan de gemeente Hardenberg.

De Hoge Doelen, met links het de drie-onder-een-kap van J. Moeken.
Woningen aan de zgn. ‘Roodehaanensteeg’.
Zicht vanaf ’t Wilhelminaplein op de Oude Bosch. In het midden het dubbele woonhuis.
Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2262, A-2263 en A-2264).