Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 41 als sectie A-214 (huis en erf), eigendom van schipper Hendrikus Goris.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-214).

Legger 41/2: Sectie A-214. Huis en erf. Eigendom van schipper Hendrikus Goris en echtgenote Wibbegien Zweers. Zij zijn op 14 oktober 1831 getrouwd te Stad Hardenberg. Wibbegien overleed op 7 februari 1839, waarna Hendrikus op 3 juni 1841 in Gramsbergen hertrouwde met Geertruida Valkman. In 1867 verkoop aan dochter en schoonzoon. Over op:
Legger 774/2: Sectie A-214. Huis en erf. Eigendom van timmerman Roelof Vasse en echtgenote Grietje Goris. Zij zijn op 13 juni 1862 getrouwd te Heemse. Huisnr. A-162.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-214).

Roelof Vasse overleed op 29 augustus 1899. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1617/1: Sectie A-214. Huis en erf. Huisnr. A-162. Eigendom van timmerman Herman Vasse en echtgenote Johanna Goris. Zij zijn op 4 april 1895 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1930 successie. Over op:
Legger 2593/3: Sectie A-214. Huis en erf. Eigendom van arbeider Herman Johannes Vasse en huishoudster Geertruida Vasse. Huisnr. A-162. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 2599/1: Sectie A-214. Eigendom van huishoudster Geertruida Vasse. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 2600/1: Sectie A-214. Eigendom van schilder Johannes Vasse te Heemse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-214).

In 1935 verbouw. Over op:

De woning van de familie Vasse.
Woningen aan de zgn. ‘Roodehaanensteeg’. Rechts op ’t eind de woning van de familie Vasse.
Dezelfde Roodehaanensteeg, maar dan gezien vanuit de Wilhelminastraat. Links de woning van de fam. Vasse.
Zicht vanaf ’t Wilhelminaplein op de Oude Bosch. Geheel links het oude huis van Vasse.
De Roodehaanensteeg met rechts aan ’t eind het woonhuis van Vasse.

Legger 2600/2: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 2600/3: Sectie A-214. Huis en erf aan de Wilhelminastraat. In 1970 sloping. Over op:
Legger 2600/8: Sectie A-214. Ruïne en erf. In 1971 verkocht aan de gemeente Hardenberg, waarna het werd gesloopt.

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-214).