Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 155 als sectie A-217 (pakhuis), eigendom van bakker Gerhardus Egbertus Sierink.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-217).

Legger 155/4: Sectie A-217. Pakhuis. Eigendom van meesterbakker Gerhardus Egbartus Sierink en echtgenote Geesjen Sierink. Zij zijn op 8 juli 1811 getrouwd in Hardenberg. De bakker overleed op 62-jarige leeftijd, op 4 september 1834. Zijn weduwe stierf op 14 maart 1867, waarna de boedel gescheiden werd. Over op:
Legger 788/4: Sectie A-217. Pakhuis. Eigendom van broodbakker en winkelier Gerard Jan Sierink. Hij overleed ongehuwd op 22 juli 1884 in de Achterstraat. Door successie over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-217).

Legger 790/8: Sectie A-217. Eigendom van koperslager Arnoldus Sierink en echtgenote Lammigje Thomas. Zij zijn op 12 oktober 1855 getrouwd te Zwolle. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1626/4: Sectie A-217. Pakhuis. Eigendom van koopman Gerhardus Egbertus Sierink en echtgenote Johanna Gesina Rolleman. Zij zijn op 4 november 1892 getrouwd in Heemse. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1881/3: Sectie A-217. Pakhuis. Eigendom van kleermaker Berend Jan Bakhuis en echtgenote Geertje Hamberg. In 1910 hermeting en splitsing en samengevoegd met sectie A-215 en A-216.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2220 en A-2221).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2220 en A-2221).
Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3489).

Legger 1700/17: Nieuwe sectie A-3488. Postkantoor en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3489).