Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 55a als sectie A-218 (huis en erf), eigendom van smid Klaas van ’t Holt.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-218).

Legger 55a/1: Sectie A-218. Huis en erf. Eigendom van smid Klaas van ’t Holt te Oldemarkt (later rentenier te stad Hardenberg). Over op:
Legger 220/1: Sectie A-218. Huis en erf. Eigendom van marktschipper Jan Baarslag Gzn. en echtgenote Jennechien Esschendal (of Esscher). Zij zijn op 13 november 1824 getrouwd te Zwolle. Huisnr. A-163.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-218).

In 1881 successie. Over op:
Legger 1189/1: Sectie A-218. Eigendom van schipper en arbeider Jan Harm Baarslag en echtgenote Aaltjen Vasse. Zij zijn op 22 juni 1866 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 792/45: Sectie A-218. Huis en erf. Huisnr. A-163. Eigendom van koopman Emanuël de Bruin. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 1195/23: Sectie A-218. Eigendom van Jan Frederik Heetderks van Munster en echtgenote Bernharda Gezina Bohlin. In 1900 boedelscheiding. Over op:
Legger 1584/1: Sectie A-218. Huis en erf. Eigendom van Bernharda Gezina Bohlin, weduwe van Jan Frederik Heetderks van Munster. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 1228/17: Sectie A-218. Huis en erf. Eigendom van bakker en winkelier Jan Hurink Hzn. en echtgenote Johanna Carolina Bruins. In 1910 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2219).

Legger 1909/1: Nieuwe sectie A-2219. Huis en erf. Eigendom van slager Rudolf Jacob ten Brink de Bruin en mede-eigenaar Geertje Hamberg, weduwe van kleermaker Berend Jan Bakhuis.

Het Salland’s Volksblad van 18 juni 1920 meldde dat notaris Zwamborn op 21 juni voor de heer J. Hurink een dubbel huis bij het postkantoor en de kerk, in twee percelen, bij opbod zou verkopen. Dezelfde krant meldde op 9 juli dat het woon- en winkelhuis van J. Hurink in de Achterstraat was verkocht aan R.J. ten Brink de Bruin voor 3525 gulden.

Enkele maanden later begon Ten Brink de Bruin ter plekke een runderslagerij in de Achterstraat no. A-155. Op zaterdag 6 november vond de officiële opening plaats van Ora et Labora (Bidt en Werkt).

Geregeld adverteerde Ten Brink de Bruin in de lokale kranten. Hij prees zijn waren daarin altijd vol verve aan:
Profiteert! Ik slacht zaterdagavond een fijne jonge koe, 800 pond schoon. Wie dik vet wil hebben? Prijzen beneden die mijner concurrenten! Ten Brink de Bruin.

Rudolph Jacob ten Brink de Bruin was weliswaar geboren in het Drentse Dwingelo, maar zijn voorouders hadden hun roots in Heemse. Rudolph was in 1910 gehuwd met Rika Kalker uit Geertruidenberg.

In 1927 verbouw van het pand aan de Wilhelminastraat A-155. Over op:

De vleeschhouwerij (slagerij) Luctor et Emergo van R.J. ten Brink de Bruin aan de Wilhelminastraat.
Bewoners van de Achterstraat en Hoge Doelen. Rechts slagerswinkel Luctor et Emergo. Links het pand van smid L. Schuurman.
De Wilhelminastraat, met op ’t einde de slagerij ‘Luctor et Emergo’.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2219).

Legger 1909/2: In 1933 verkoop.

Het echtpaar Ten Brink de Bruin bleef kinderloos. Toen Rudolph in 1933 overleed, verkocht Rika haar bezittingen aan de Wilhelminastraat en verliet de stad. De slagerij was onderhands verkocht aan koopman Jan Zwiggelaar die zich een aantal jaren eerder in Stad Hardenberg had gevestigd aan de Bruchterweg. Zwiggelaar zou in zijn nieuwe slagerij niet langer alleen runderen slachten, maar ook varkens, schapen en kalveren. Op 18 november 1933 opende hij de deuren van zijn winkel met de mooie Latijnse naam Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven), maar zeven jaar later zou hij het winkelhuis alweer van de hand doen.

Scan van originele bouwtekening, anno 1935
(bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2710/1: Sectie A-2219. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Zwiggelaar en consorte dienstbode Geertruida Bakhuis. In 1935 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning en in 1936 verleende de gemeente vergunning voor de bouw van een afdak bij slagerij Luctor et Emergo. Over op:
Legger 2710/2: In 1940 verklaring van verjaring. Over op:
Legger 2709/2: Sectie A-2219. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Zwiggelaar. In 1940 verkoop. Over op:
Legger 2911/1: Sectie A-2219. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Albert Jan Klokkert te Baalder. Het levenslang vruchtgebruik behoorde aan landbouwer Albert Reints te Baalder. In 1956 vereniging van artikelen. Over op:

De Wilhelminastraat, met op ’t einde het pand van de fam. Klokkert.

Legger 3060/4: Sectie A-2219. Huis en erf. Eigendom van Albert Jan Klokkert en echtgenote Fennigje Reints aan de Rodedijk 16 te Baalder. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 1700/14: Sectie A-2219. Huis en erf aan de Wilhelminastraat. Eigendom van de Staat (Posterijen, telegrafie en telefonie). In 1961 vereniging van artikelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3489).

Legger 1700/18: Nieuwe sectie A-3489. Drie huizen en erf. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 2930/627: In 1962 gesloopt.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3489).