Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 141 als sectie A-22 (pakhuis en erf), eigendom van koopman Derk Santman Dzn.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-22).

Legger 141/1: Sectie A-22. Pakhuis en erf. Eigendom van Derk Santman Dzn. In 1846 over op:
Legger 313/2: Sectie A-22. Pakhuis en erf. Eigendom van Aaltje Santman, echtgenote van apotheker Marthanus Petrus Escher. In 1848 verkoop. Over op:
Legger 177/23: Sectie A-22. Pakhuis en erf. Eigendom van kastelein en koopman Albert van der Velde en echtgenote Johanna Camphuis. In 1853 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1854 (sectie A-1121).

Legger 177/25: Nieuwe sectie A-1121. Pakhuis en erf. In 1855 vereniging. Over op:
Legger 401/22: Sectie A-1121. Eigendom van kastelein en koopman Albert van der Velde. In 1861 boedelscheiding. Over op:
Legger 510/9: Sectie A-1121. Eigendom van koopman Gerrit Jan van der Velde te Amsterdam (later te Saint Paul, Minnesota, Verenigde Staten). Huisnr. A-26. In 1883 verklaring. Over op:
Legger 1052/28: Eigendom van koopman Frederik Heetderks van Munster. In 1890 splitsing en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1560).

Legger 1052/36: Nieuwe sectie A-1560. Pakhuis. In 1924 verkoop.

Het Salland’s Volksblad van 4 juli 1924 meldde:
Hardenberg. Door den heer G. Zweers Hzn. is aangekocht de schuur van den heer F.H. van Munster, staande aan het nieuwe gedeelte van de markt. Kooper wil dat inrichten voor een volkskoffiehuis; tevens zal er een groote paardestal bijgebouwd worden.

Legger 2398/1: Sectie A-1560. Pakhuis. Eigendom van bottelaar Gerard Zweers. In 1924 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de afbraak van de schuur (pakhuis) en nieuwbouw van een verlofzaak (café) met woning en paardenstal onder architectuur van bouwkundige Breukelman. Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2503).

Legger 2432/1: Nieuwe sectie A-2503. Café, huis, stal en erf. Eigendom van bottelaar en caféhouder Gerard Zweers en echtgenote Mina Olsman.

Het marktterrein te stad Hardenberg met de nieuw gebouwde verlofzaak (café) van Gerhard Zweers (fotograaf: Pieter van Grieken, Hardenberg).

In 1936 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van het café en woonhuis aan de Markt (bouw nieuwe kelderingang en bouw grotere zaal). In 1947 volgde boedelscheiding. Over op:
Legger 3100/1: Sectie A-2503. Café, huis, stal en erf aan de Markt A-35. Eigendom van wachtmeester bij de marechaussee (later rijkspolitie, caféhouder) Jan Potgiesser en echtgenote Jantje Zweers. Zij zijn op 11 november 1943 getrouwd te Hardenberg. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd en in 1949 verbouwd en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie A-3109).

Legger 3100/3: Nieuwe sectie A-3109. Huis, stal en tuin. In 1955 aanbouw zaal en in 1956 vereniging. Over op:
Legger 3100/5: Nieuwe sectie A-3311. Huis, café, zaal en erf.

Het Noord-Oosten van oudjaarsdag 1965 meldde:
De nieuwe slijterij. Dat bouwt daar maar aan de markt. Het ziet er steeds meer naar uit dat de markt een centraal punt van de stadsontwikkeling zal blijven. Daar heeft de heer Potgiesser nu een fraaie nieuwe slijterij geopend die een fraai begin genoemd kan worden van de modernisering en verbeteringen die aan café Zweers van de heer Potgiesser worden voltrokken. Aannemer Hamhuis heeft daar een keurig stuk werk geleverd. Het geheel der verbouwingen wordt daar voltrokken onder architectuur van de heer Deuten.

In 1966 verkoop. Over op:
Legger 3842/2: Nieuwe sectie A-3920. Café, feestzaal, slijterij en erf aan de Markt 4. Eigendom van Jan Potgiesser en Jantje Zweers.