Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 53 als sectie A-220 (huis en erf), eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-220).

Legger 53/2: Sectie A-220. Bergplaats. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken en echtgenote Hermanna Elizabeth van Riemsdijk. Zij zijn op 23 november 1798 getrouwd te Hardenberg.

Notaris Willem Swam verleed op 18 november 1853 een akte van boedelscheiding waarbij het huis en erf, sectie A-220, ter waarde van f. 350,- door de erfgenamen Hoenderken werd toebedeeld aan Frans Willem van Riemsdijk (aktenr. 2074).

Legger 380/3: Sectie A-220. Huis en erf. Eigendom van medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk en echtgenote Anna Catharina Christina Hoenderken. Zij zijn op 11 februari 1831 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-136. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 1098/1: Sectie A-220. Huis en erf. Eigendom van timmerman Zandrie Koeslag en echtgenote Hendrika van der Velde. Zij zijn op 20 april 1848 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1880 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1880 (sectie A-1473).

Legger 882/3: Nieuwe sectie A-1473. Tuin en erf. Eigendom van bakker en winkelier Karel Wijnoldus Hombrink.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1472 en A-1473).
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2036).