Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 53 als sectie A-221 (bergplaats), eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-221).

Legger 53/3: Sectie A-221. Bergplaats. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken. In 1853 boedelscheiding. Over op:
Legger 380/4: Sectie A-221. Bergplaats. Eigendom van medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk. Huisnr. A-135. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 1098/2: Sectie A-221. Bergplaats. Eigendom van timmerman Zandrie Koeslag. In 1880 sloping, verkoop en splitsing. Over op legger 301/26 en 882/3.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1880 (sectie A-1472).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1472).

Legger 301/26: Nieuwe sectie A-1472. Tuin en erf. Eigendom van medicinae doctor Gerrit Willem van Riemsdijk.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2660).
Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3488).

Legger 1700/17: Nieuwe sectie A-3488. Postkantoor en erf.