Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 129 als sectie A-222 ten name van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-225).

Legger 129/5: Sectie A-222. Huis en erf. Eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk en echtgenote Anna Charlotte Soeters. Van Riemsdijk was ook notaris en burgemeester. Hij overleed op 31 maart 1840 in zijn huis aan de Voorstraat no. 124. Weduwe Van Riemsdijk-Soeters stierf het jaar erna, op 26 juni 1841, in huisnr. 148.

Notaris Willem Swam begon op 22 juli 1846 met de inventarisatie van de nagelaten boedel van Antoni van Riemsdijk en Anna Charlotte Soeters. Als eerste werd het huis met stal en tuin beschreven, staande en gelegen in de Voorstraat, indertijd door Antoni en echtgenote bewoond…, aan de westzijde van de kerk, sectie A-222, getaxeerd op 4950 gulden (aktenr. 1392).

Legger 301/1: Eigendom van medicinae doctor Gerrit Willem van Riemsdijk en echtgenote Hermanna Henderika Crull. Zij zijn op 24 mei 1844 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1856 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1146).

Legger 301/11: Nieuwe sectie A-1146. Huis en erf. Huisnr. A-123. Huis en erf met stal. In 1878 successie. Over op:
Legger 1105/5: Eigendom van Gerrit Willem van Riemsdijk en consorten.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1146).

Gerrit Willem van Riemsdijk overleed op 28 februari 1891. In 1892 volgde successie. Over op:
Legger 301/38: Eigendom van weduwe Hermanna Henderika van Riemdijk-Crull. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 1700/1: Eigendom van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefoon (P.T.T.). In 1905 onbelastbaarstelling. Over op:
Legger 1700/3: Sectie A-1146. Postkantoor en erf. In 1906 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2034).

Legger 1700/4: Nieuwe sectie A-2034. Postkantoor en erf aan de Grootestraat. Over op:

Prentbriefkaart van het postkantoor, kort na de ingebruikname (let op het meisje op de bovenverdieping)…
Oudtijds ingekleurde prentbriefkaart, met het nieuwe postkantoor op de locatie van het vroegere herenhuis van de familie Van Riemsdijk, ca. 1910.
Kadastrale hulpkaart, anno 1932 (Sectie A-2660).

Legger 1700/5: Nieuwe sectie A-2660. Postkantoor en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2660).

In 1936 verkoop deel van perceel. Over op:

Het postkantoor, anno 1938.
Interieur van het postkantoor. Saillant detail is het bordje ‘verboden te spuwen’.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2811).

Legger 1700/6: Nieuwe sectie A-2811. Postkantoor en erf. In 1950 splitsing. Over op legger 1700/17 en 1700/18.
Legger 1700/17: Nieuwe sectie A-3488. Postkantoor en erf.
Legger 1700/18: Nieuwe sectie A-3489. Drie huizen en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met het postkantoor (Voorstraat 38/40).
Deze kleurendia toont o.a. het postkantoor aan de Voorstraat 38.