Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 61 als sectie A-224 ten name van winkelier Willem Jansen.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-224).

Legger 61/3: Sectie A-224. Huis en erf. Eigendom van winkelier Willem Jansen en echtgenote Fennegien Meijer. Hij was geboren in Gildehaus. Hun huwelijk bleef kinderloos. Willem overleed op 5 november 1838 te Stad Hardenberg, in de Voorstraat nr. 125. Vervolgens ging de eigendom over op Gezina Breitenstein (Blijdenstein), vrouw van Everhardus van der Velde (erfgename van Willem Jansen). In 1876 verenigd met het achterliggende perceel sectie A-223. Over op:
Legger 61/5: Nieuwe sectie A-1427. Huis en erf. Huisnr. A-125.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1427).

Everhardus van der Velde overleed op 25 juni 1887 te Stad Hardenberg. In 1888 successie. Over op:
Legger 508/27: Eigendom van Geziena Breitenstein, weduwe van Everhardus van der Velde. Zij overleed op 5 december 1888 te Stad Hardenberg. In 1889 successie. Over op:
Legger 882/12: Eigendom van Willemina Frederika van der Velde en echtgenoot Carel Wienoldus Hombrink. Zij zijn op 20 september 1869 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1902 verkoop. Over op:
Legger 1963/2: Eigendom van koopman Albertus Antonie Oostenbrink te Heemse. In 1912 vernieuwd. Over op:
Legger 1963/4: Sectie A-1427. Huis en erf. Huisnr. A-125. In 1913 redres. Over op:
Legger 1963/6: In 1919 verkoop. Over op:
Legger 2205/1: Eigendom van slager Harm Holtrust te Balkbrug. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 2235/1: Eigendom van kleermaker Hein Cornelis Jansen en echtgenote Berendina Holthuis aan de Voorstraat 120a.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad, anno 1923.

In 1924 ruiling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1924.

Legger 2235/2: Nieuwe sectie A-2489. Huis en erf aan de Grootestraat.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2489).

In 1932 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de complete sloop en herbouw van Jansens winkelpand. Over op:

Het nieuwe winkelpand van H.C. Jansen, gebouwd in 1932 naar een ontwerp van architect Th.H. Mulder te Schoonoord (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg)

Op 5 november 1932 opende H.C. Jansen de deuren van zijn nieuwe kledingwinkel. De kranten noemden de nieuwe zaak: een sieraad van de Voorstraat. De nieuwbouw van woonhuis annex winkel was op 30 april van dat jaar aanbesteed in café Frijling. De laagste inschrijver (f. 5.000,-) bleek de aannemersfirma Kampman & Zweers. Het loodgieterswerk was gedaan door de heer Sierink, het metselwerk door de heren Tieman, het schilderwerk door den heer R. Bosch en de elektrische installatie was geleverd door de gebroeders Coes. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden was Jansen gevestigd in een winkel aan de overzijde van de straat, tegenover het postkantoor.

Legger 2235/3: In 1965 boedelscheiding. Over op:
Legger 3819/1: Eigendom van kleermaker Hermanus Cornelis Jansen (geb. 04-06-1922). In 1969 hermeting. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts (erker op bovenverdieping) de A+O Zelfbedieningszaak van de heer J. Bloem (Voorstraat 44), gevolgd door de manufacturenwinkel van H.C. Jansen (Voorstraat 42).

Legger 3819/2: In 1976 bijbouw. Over op:
Legger 3819/3: Sectie A-2489. Winkelhuis en erf. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 4684/1: Eigendom van detailhandelaar Jantinus Ekkelenkamp. Voorstraat 42. In 1988 publiek geveild. Vervolgens werd het Hendriks Mode tot augustus 1998 de opheffingsuitverkoop begon.