Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 88 als sectie A-226 ten name van grofsmid Willem van Loo.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-226).

Legger 88/1: Sectie A-226. Huis en erf. Eigendom van grofsmid Willem van Loo. Hij was begin 1818 weduwnaar geworden van Janna Meijerink. Willem overleed op 19 juli 1833 in huisnr. 127 aan de Voorstraat. Willem en Janna hadden drie kinderen, van wie de enige zoon ongetrouwd bleef. Verkoop. Over op:
Legger 55a/3: Eigendom van smid Klaas van ’t Holt te Oldemarkt (later te stad Hardenberg). Mede-eigenaar was zijn neef Berend Harsevoort (de ongetrouwde zoon van Gerrit Harsevoort en Jennichjen van ’t Holt). Huisnr. A-127. Klaas van ’t Holt was op 11 november 1803 geboren in stad Hardenberg. Hij bleef ongetrouwd en overleed op 18 januari 1881 als ‘rentenier’. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 1091/1: Eigendom van landbouwer Berend Harsevoort en consorten. Mede-eigenaresse was Christina Berendina Naber.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-226).

Berend Harsevoort overleed op 23 september 1899. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 1473/8: Eigendom van bakker en winkelier Hendrik Jan Hurink en echtgenote Christina Berendina Nabers. Zij waren op 16 juni 1887 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1906 stichting. Over op:
Legger 1473/39: Sectie A-226. Twee huizen en erf. In 1907 stichting. Over op legger 1473/40, 1473/41 en 1473/42.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2047, A-2048 en A-2049).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1907
Prentbriefkaart van de Voorstraat, ca. 1916. Rechts, in ’t midden, het voormalige pand van de familie Hurink. In 1912 had kastelein Gerrit Kampman uit Heemse het gekocht, maar deze verhuurde het. Op de voorgrond rijdt de kleine Cornelis Christiaan (Kees) Wamelink op een zgn. vliegende hollander.

Legger 1473/40: Nieuwe sectie A-2047. Huis en erf aan de Grootestraat. In 1913 verkoop. Over op legger 1783/2.
Legger 1473/41: Nieuwe sectie A-2048. Huis en erf aan de Grootestraat. In 1913 verkoop. Over op legger 1783/3.
Legger 1473/42: Nieuwe sectie A-2049. Huis en erf aan de Eiermarkt. In 1913 verkoop. Over op legger 1991/1.
Legger 1783/2: Sectie A-2047. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van kastelein en landbouwer Gerrit Kampman te Heemse. In 1923 boedelscheiding. Over op legger 2345/1.
Legger 1783/3: Sectie A-2048. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van kastelein en landbouwer Gerrit Kampman te Heemse. In 1913 verkoop. Over op legger 2002/1.
Legger 1991/1: Sectie A-2049. Huis en erf. Eigendom van koopman Jan Nijman en consort koopman Albertus Antonie Oostenbrink. In 1914 verkoop. Over op legger 2023/1.
Legger 2023/1: Sectie A-2049. Huis en erf. Eigendom van Gerritdina Dunnewind. In 1924 ruiling. Over op legger 1881/6.
Legger 2002/1: Sectie A-2048. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van rijwielhandelaar Gerhardus de Jongh en consort Antje de Jongh.

In het Salland’s Volksblad van 2 mei 1913 kondigde De Jongh de verhuizing aan:
G. de Jongh, rijwielhandel, maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij is verhuisd en thans woont nabij de Vechtbrug
.

Vanaf 25 september 1920 opende J. Zijlstra Hzn. Koloniale Waren een filiaal bij depothouder G. de Jongh te Hardenberg, Voorstraat 126.

In 1924 ruiling en rectificatie. Over op legger 2002/2 en legger 2203/4.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1924.

Legger 1881/6: Sectie A-2049. Huis en erf. Eigendom Geertje Hamberg, weduwe van kleermaker Berend Jan Bakhuis. In 1930 verkoop. Over op legger 2023/4.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2047, A-2049 en A-2487).

Legger 2002/2: Nieuwe sectie A-2487. Huis en erf. Eigendom van winkelier Gerhardus de Jongh en Antje de Jongh. In 1936 verbouw. Over op legger 2002/7.
Legger 2023/4: Sectie A-2049. Huis en erf. Opnieuw eigendom van Gerritdina Dunnewind te Enschede. In 1933 schenking huis en erf aan de Eiermarkt (zie archief hervormde kerk). In ‘De Vechtstreek’ van 27 januari 1934 werd de woning door de diaconie al te huur aangeboden. Over op legger 48c/67.

Het huis van de hervormde diaconie aan de Oude Bosch 11 (sectie A-2049). Van 1955 tot 1965 werd het gehuurd door ’t gezin van Hendrik Jan Steunenberg en Willemina Tromp. Aansluitend van 1965 tot 1979 door ’t gezin van Berend van Laar en Hermina Hamberg.

Legger 2345/1: Eigendom van Gerrit Kampman (geb. 09-03-1898), caféhouder en landbouwer te Heemse. In 1935 verkoop. Over op legger 2002/5.
Legger 2002/5: Sectie A-2047. Huis en erf aan de Grootestraat. Eigendom van Gerhardus de Jongh en consort Antje de Jongh. In 1936 verbouw. Over op legger 2002/6.
Legger 2002/6: In 1940 verkoop. Over op legger 2912/1.
Legger 2002/7: In 1940 verkoop. Over op legger 2912/2.
Legger 2912/1: Sectie A-2047. Huis en erf. Eigendom van referendaris bij de posterijen Bote van der Weij te Zwolle. In 1948 verkoop. Over op legger 3154/1.
Legger 2912/2: Sectie A-2487. Huis en erf. Eigendom van referendaris bij de posterijen Bote van der Weij te Zwolle. In 1948 verkoop. Over op legger 3154/2.
Legger 3154/1: Sectie A-2047. Huis en erf. Eigendom van bloemist Peter Tieman en echtgenote Klazina Gerritdina Baarslag. Vanaf 27 mei 1939 werd het pand al gebruikt als bloemenzaak Semperflorens door de familie Tieman. In 1948 stichting. Over op legger 3154/3.
Legger 3154/2: Sectie A-2487. Huis en erf. Eigendom van bloemist Peter Tieman en echtgenote Klazina Gerritdina Baarslag. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 3154/5.
Legger 3154/3: Huis, erf en broeikas. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 3154/4.

Overijsselsch dagblad, 19 februari 1951.
Deze kleurendia toont rechts het dubbele winkelpand Voorstraat 46/48, met aan de rechterzijde de bloemenwinkel Semperflorens van de familie Tieman.

Legger 3154/4: Nieuwe sectie A-2047. Huis, erf en broeikas. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 3154/6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3814 en A-3815).

Legger 3154/5: Sectie A-2487. Huis en erf. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 3154/7.
Legger 3154/6: Nieuwe sectie A-3814. Huis, erf en broeikas. In 1966 verkoop enz. Over op legger 3154/8.
Legger 3154/7: Nieuwe sectie A-3815. Huis en winkel. In 1969 hermeting. Over op legger 3154/9.
Legger 48c/67: Sectie A-2049. Huis en erf. Eigendom van de diaconie van de hervormde gemeente te Hardenberg. In 1966 verkoop enz. Over op legger 48c/68.
Legger 3154/8: Nieuwe sectie A-3935. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op legger 3154/9.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966.

Legger 3154/9: Nieuwe sectie A-4158. Erf, winkel c.a. In 1974 verkoop. Over op legger 4325/1.
Legger 48c/68: Nieuwe sectie A-3936. Huis en erf. In 1980 naamswijziging. Over op legger 4658/1.
Legger 4325/1: Eigendom van de firma H.J. Varwijk & Zonen, gevestigd te Dedemsvaart. In 1976 werden de huisnummers Voorstraat 46 en 48 samengevoegd tot Voorstraat 46. In dat jaar verkoop. Over op legger 4453/1.
Legger 4453/1: Eigendom van winkelier en visboer A.M. Schalke aan de Voorstraat 46.
Legger 4658/1: Eigendom van de diaconie der hervormde gemeente. In 1981 veiling. Over op legger 4703/1.
Legger 4703/1: Sectie A-3936. Huis en erf aan de Oude Bosch 11. Eigendom van bouwkundig tekenaar B.H. Grootelaar.