Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 144 als sectie A-227 ten name van kastelein Derk Santman Jzn. en echtgenote Jannigje Rustenberg. Derk was echter al op 13 december 1831, op 81-jarige leeftijd overleden.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-227).

Legger 144/2: Sectie A-227. Huis en erf. Eigendom van Jannigje Rustenberg, weduwe van kastelein Derk Santman Janszn.

Notaris Willem Swam verleed op 2 oktober 1855 een akte van boedelscheiding, op verzoek van:
– 1. Jan Santman Derkszoon, landeigenaar te Stad Hardenberg
– 2. Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull, logementhoudersche op den Belt, met en benevens haar kinderen Carolina Johanna Crull (echtgenote van Cornelis Johannes van Riemsdijk), Hermanna Hendrika Crull (echtgenote van dokter Gerrit Willem van Riemsdijk), Johanna Louisa Crull (echtgenote van ds. Ernst Johan Jacob Wilmers) en Hermannus Lambertus Crull, zonder beroep op den Belt te Venebrugge.
Zij verklaarden in gezamenlijk te bezitten de onverdeelde nalatenschap van onroerende en roerende goederen van hun ouders en grootouders Derk Santman en Jannigje Rustenberg. Tot de onroerende goederen behoorde o.a. het woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Voorstraat, sectie A-227, en een pakhuis aan de noordzijde van de Voorstraat, sectie A-7. Het totaal van roerende en onroerende goederen was geschat op 39.298 gulden (aktenr. 2281).

Legger 425/1: Eigendom van Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull op den Belt te Venebrugge. Vruchtgebruiker was haar jongere broer Jan Santman Derkszoon, landeigenaar te stad Hardenberg, echtgenoot van Egberdiena Santman. In 1868 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 426/11: Sectie A-227. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde Hermanus Lambertus Crull, grondeigenaar te Venebrugge (en verdere erfgenamen van Johanna Crull-Santman). Huisnr. A-128.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-227).
Dedemsvaartsche Courant

In 1892 werd het woonhuis, voorheen bewoond door Jan Santman Dzn., door de erfgenamen Crull verkocht. Over op:
Legger 1066/6: Eigendom van manufacturier Gerrit Jan Meijer (eigenaar en bewoner van ’t naastgelegen vroegere Posthuis aan de Vecht). Huis, schuur en erf.

De foto die gebruikt is voor deze prentbriefkaart, moet in 1905 of 1906 gemaakt zijn. In die jaren werd het postkantoor gebouwd en de bouwsteigers staan nog rond het pand in aanbouw. Rechts het woonhuis van G.J. Meijer.

In 1909 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie A-2195).

Legger 1066/17: Nieuwe sectie A-2195. Huis en erf. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 1899/11: Eigendom van Paul Wamelink en echtgenote Gerhard Jacoba Meijer. In 1911 liet Wamelink de woning afbreken. Daarvoor in de plaats liet hij een nieuwe bouwen. Die woning werd betrokken door Pauls ouders, de gepensioneerde hoofdonderwijzer Gradus Frederik Wamelink en Johanna Catharina de Vries. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, gezien in oostelijke richting. Rechts een lantaarn op de driesprong van Voorstraat en Postmeestersteeg.

Legger 1899/16: Sectie A-2195. Huis en erf. Huisnrs. A-128 en A-130. In 1912 herbouw en splitsing. Over op legger 1899/17 en 1899/18.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2289 en A-2290).
Prentbriefkaart van de Voorstraat, anno 1913. Rechts het hoekpand van de familie Wamelink.
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Rechts, met het smeedijzeren hek ervoor, staat het in 1911 gebouwde woonhuis van de familie Wamelink.

Legger 1899/17: Sectie A-2289. Huis en erf. In 1928 verbouw. Over op legger 1899/23.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts het hoekpand van de familie Wamelink. Van 1948 tot 1955 werd het pand bewoond door dierenarts Tjibbe Sinnema, echtgenote Ammie Wellensiek en de kinderen Jaap, Tjibbe en Martha Hendrika Sinnema. In 1955 verhuisden ze naar de riante woning op de hoek van de Brink en de Heemsermarsweg in Heemse.

Legger 1899/18: Sectie A-2290. Huis en erf. In 1957 oprichting C.V., wijziging vennootschap en rectificatie. Over op legger 3478/3.
Legger 1899/23: In 1957 oprichting C.V., wijziging vennootschap en rectificatie. Over op legger 3478/2.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2289 en A-2290).

Legger 3478/2: Sectie A-2289. Huis en erf. Eigendom van de V.O.F. Firma Paul Wamelink & Zonen. In 1962 inbreng C.V. Over op legger 3657/1.
Legger 3478/3: Sectie A-2290. Huis en erf. Eigendom van dito. In 1962 inbreng C.V. Over op legger 3657/2.
Legger 3657/1: Eigendom van Textielhandel P. Wamelink & Zn C.V., met de beherende vennoten Gerrit Jan Meijer Wamelink en Jelle Jansen Ubels. In 1965 verkoop. Over op legger 3657/3.
Legger 3657/2: Eigendom van idem. In 1966 verkoop enz. Over op legger 3657/7.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3813).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3934).

Legger 3657/3: Nieuwe sectie A-3813. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op legger 3657/8.
Legger 3657/7: Nieuwe sectie A-3934. Huis en erf. In 1969 hermeting enz. Over op legger 3657/8.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-4157).

Legger 3657/8: Nieuwe sectie A-4157. Bankgebouw, schuur en erf. In 1971 ontbinding C.V. Over op legger 4135/2.
Legger 4135/2: Eigendom van Gerrit Jan Meijer Wamelink, Jan Berend Meijer Wamelink en Johannes Hendrikus Hermannus Wamelink. Voorstraat 50.

Zicht vanaf de voormalige Eiermarkt op woningen aan de Oude Bosch te Hardenberg. Links de gereedschapswinkel van Zweers en rechts de voorraadschuur van de familie Wamelink.

In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4298/1: Eigendom van servicebediende Aris Bark. In 1974 splitsing. Over op:
Legger 4298/2: Bankgebouw en schuur. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 4298/3: Nieuwe sectie A-4577. Huis, garage, erf. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 4309/2: Eigendom van slager Johan Cornelis Reinink. In 1977 verkoop. Over op:
Legger 4465/1: Eigendom van kruidenier Jan Laarman. Winkel, huis, garage en erf. In 1981 bijbouw. Over op:
Legger 4465/2: Winkel en erf. In 1987 inbreng. Over op:

Kruising Voorstraat-Havenweg, met geheel rechts Het Babykamerpaleis aan de Voorstraat 50.

Legger 4962/2: Eigendom van Babykamerpaleis V.O.F. (vennoten J. Laarman en F. Hakkers). Eind 1990 werd het pand gekocht door de gemeente Hardenberg en vervolgens afgebroken om plaats te maken voor de ringweg.