Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 136 als sectie A-228 ten name van de weduwe van kastelein Derk Jan Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-228).

Legger 136/3: Sectie A-228. Huis en erf. Eigendom van Berendina Rustenberg, weduwe van kastelein Derk Jan Santman. Hij was op 21 december 1826 overleden te stad Hardenberg. In 1835 volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 288/2: Eigendom van de ongetrouwde Jan Santman Dzn., distributeur der brievenposterij. In 1856 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1145).

Legger 288/12: Nieuwe sectie A-1145. Huis en erf. In 1856 vernieuwing. Over op:
Legger 449/10: Eigendom van Jan Santman Dzn.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3 april 1865.

Op vrijdag 7 april 1865 vond de definitieve veiling plaats van het zgn. Postmeestershuis of Koetshuis. De verkoop bij opbod werd gehouden door notaris W.F. van der Muelen ten huize van kastelein J.H. Venebrugge te Heemse. Het pand behoorde tot de nalatenschappen van wijlen Jan Santman en diens jongste zusje Anna Hermina Santman. De brievengaarder Jan Santman was op 25 december 1864, ongehuwd, op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn zusje stierf twee maanden later, ook ongehuwd, op 26 februari 1865. Zij hadden het huis aan de Vecht geërfd van hun ouders, de vroegere brievengaarder en herbergier Derk Jan Santman en Berendina Rustenberg, die resp. in 1826 en 1834 gestorven waren. In de veilingsakte lezen we dat het pand een kapitaal, hecht en sterk huis was, zeer gunstig staande en gelegen aan de Vecht bij de brug, binnen de gemeente Stad Hardenberg, bijzonder geschikt tot uitoefening van allerlei nering of hantering. Bij de voorlopige toewijzing werd het oude postmeestershuis voor 1500 gulden gekocht door brievengaarder Zandrie Koeslag (notarieel archief, toegang 122, inv.nr. 2025, scan 125 e.v.). De dag erna werd echter besloten de verkoop van het oude postmeestershuis niet definitief te gunnen, zodat de familie Santman eigenaar bleef.

In 1869 verkoop. Over op:
Legger 474/3: Eigendom van landbouwer Harm Joosten. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 754/5: Eigendom van manufacturier Gerrit Jan Meijer en echtgenote Hermina Meijer. Zij kwamen oorspronkelijk uit Den Ham, alwaar ze op 21 november 1866 waren getrouwd. In 1871 gedeeltelijke afbraak. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871 (sectie A-1382).

Legger 754/6: Nieuwe sectie A-1382. Huis en erf. Huisnr. A-129. Hermina Meijer-Meijer overleed op 24 juni 1876 en werd vier dagen later begraven op het kerkhof Nijenstede te Hardenberg.

Notaris J.G. Troost te Heemse begon op 17 april 1877 met een inventarisatie van alle roerende en onroerende goederen van koopman en manufacturier Gerrit Jan Meijer, als weduwnaar van Hermina Meijer en vader en voogd over de minderjarige Johanna Hendrika en Gerharda Jacoba Meijer. Tot de roerende goederen behoorde o.a. de winkelvoorraad aan lappen manchester, flanel, fluweel, satijn, vijfschacht, tijk, marseille, tricot, eskimo, bukskin, morée, lama, neteldoek, molton, damast en katoen, paardendekens, sjaaltjes, dassen, kousen en sajet, borstrokken, mutsen, mofjes, petten en hoeden, boezeroens, overhemdjes, broeken, mutsen, zakdoeken, veterband, knopen, servetten, theedoekjes en bretels. In de keuken bevond de notaris een hangklok, spiegel, vogelkooi met vogel, een partij spek en vleesch, een kookmachine met twee blikken en een koperen ketel, twee stoven, zes stoelen en een kinderstoel. In het opkamertje stond een seraphineorgel, een rieten en een houten leuningstoel, een pijpenstandaard, een kerkboek met zilveren klamp en een dito met gouden klamp en een flancon met een gouden dop en een naaimachine. In het kantoor stonden een lessenaar, een chiffonnière en een lampetkan. In de woonkamer trof hij acht stoelen en een fauteuil aan, naast een mahoniehouten commodekastje, een klokje, een tapijt, drie matten en drie karpetten. Op de deel registreerde hij o.a. een vleeschblok, een koperen waschketel, een mangel, een koe, vijf kippen en een partij turf, stro en hooi. Tot de onroerende goederen registreerde hij een huis en erf, en drie stukjes bouwland, staande en liggende onder de gemeente stad Hardenberg, o.a. sectie A-1382 (aktenr. 739).

In 1878 successie. Over op:
Legger 937/9: Eigendom van winkelier en koopman Gerrit Jan Meijer te Stad Hardenberg, weduwnaar van Hermina Meijer.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1382).
Foto van de Vechtbrug vóór 1890, met rechts de opstallen van manufacturier Meijer.
Foto van de nieuwe Vechtbrug (gerealiseerd in 1891), met het woon-/winkelhuis van de familie Meijer vóór de opbouw van de tweede verdieping, ca. 1900.

Gerrit Jan Meijer overleed op 30 april 1909. Het jaar erop volgde een boedelscheiding. Over op:

Prentbriefkaart met links het winkelpand van manufacturier Meijer (later Wamelink), anno 1909.
Prentbriefkaart van de rivier de Vecht, met de ophaalbrug en het winkelpand van manufacturier Wamelink.

Legger 1899/3: Sectie A-1382. Huis en erf. Huisnr. A-129. Eigendom van koopman Paul Wamelink en echtgenote Gerharda Jacoba Meijer. Zij zijn op 22 februari 1901 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1910 bijbouw en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-1382).
Fragment van veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-1382).

Legger 1899/15: Sectie A-1382. Huis en erf. Huisnr. A-129. In 1916 stichting. Over op:
Legger 1899/20: Huis, tuin, huis en erf. In 1922 verbouw.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad, 17 november 1922.

Over op:
Legger 1899/21: In 1923 opbouw en vernieuwing woon-/winkelhuis.

Blauwdruk bij bouwaanvraag (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Over op:
Legger 1899/22: Huis, erf en tuinhuis. In 1925 bijbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2509).
Advertentie in ’t Sallands Volksblad, 25 maart 1927.
Foto van het zakenpand van manufacturier Wamelink, gemaakt door de Hardenberger fotograaf Pieter van Grieken.
De Standaard, 4 september 1935.

Legger 2433/1: Nieuwe sectie A-2509. Huis en tuin. Eigendom van Paul Wamelink. In 1939 vereniging. Over op:

Foto van de Voorstraat met de kruising Havenweg-Wilhelminastraat, het winkelpand van Wamelink en de oude Vechtbrug.
De noodbrug tussen de Brink en de Voorstraat in Hardenberg nadat de oude Vechtbrug door de Duitsers was opgeblazen. Deze foto is gemaakt door een Duitse militair. Duidelijk is de schade aan het winkelpand van manufacturier Wamelink.
Deze foto is gemaakt op 25 augustus 1949. Op die dag bezweek een van de steunpalen van een hei-installatie die was ingezet bij de bouw van een nieuwe Vechtbrug. De gehele installatie, inclusief het 3000 kg. zware heiblok, belandde op het winkelpand van manufacturier Paul Wamelink.

Legger 2433/2: In 1951 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie A-3137).

Legger 2433/3: Nieuwe sectie A-3137. Huis en erf. In 1957 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 3489/1: Eigendom van de Vennootschap onder Firma Paul Wamelink en Zonen. In 1962 inbreng in C.V. Over op:

Zicht vanaf de Heemsermarsweg op stad Hardenberg. Rechts het winkelpand van Wamelink (Fotograaf ds. E.J. Loor te Heemse).
De in 1949 aangelegde betonnen Vechtbrug over de Overijsselsche Vecht, met aan de overzijde het met klimop begroeide winkelpand van Wamelink (fotograaf ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 3656/1: Eigendom van Textielhandel P. Wamelink & Zn C.V., gevestigd aan de Voorstraat 52 te Hardenberg. In 1964 verbouw. Over op:
Legger 3656/2: In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3812).

Legger 3656/3: Nieuwe sectie A-3812. Winkel, huis en tuin.

De krant Het Noord-Oosten van 30 september 1966 schreef een groot artikel over het honderdjarig bestaan van de manufacturenzaak van Wamelink aan de brug. Het Salland’s Volksblad besteedde op 13 oktober een kleiner artikel aan dit bijzondere eeuwfeest:

De manufacturenzaak P. Wamelink en Zonen viert het 100-jarig bestaan. De zaak werd begonnen door de heer Meijer, wiens dochter huwde met meester P. Wamelink, die toen de zaak verder leidde. Diens vader was ruim 40 jaar geleden redacteur van ons blad: ouderen zullen zich zijn ondertekening Wk nog wel herinneren. Zijn zoon Paul, die ook jarenlang locoburgemeester was, stond vele jaren aan het hoofd van de groeiende zaak. P.W. aan de brug was toen wel de grootste adverteerder in ‘Salland’. De zaak wordt nu beheerd door enige zonen en een kleinzoon. Er bestaan plannen de huizen aan de overzijde van het straatje bij de zaak aan te trekken via een zogenaamde luchtbrug.

In 1966 ruiling. Over op:
Legger 3657/4: Eigendom van Textielhandel P. Wamelink & Zn. C.V., met de beherende vennoten Gerrit Jan Meijer Wamelink en Jelle Jansen Ubels. In 1966 redres grootte. Over op:
Legger 3657/5: In 1966 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3931).

Legger 3657/6: Nieuwe sectie A-3931. Huis, winkel en tuin.

In memoriam in ‘Het Noord-Oosten’ bij het overlijden van Paul Wamelink op 5 december 1969.

In 1971 ontbinding van de C.V. Over op:
Legger 4135/1: Eigendom van Gerrit Jan Meijer Wamelink (geb. 28-11-1901), Jan Berend Meijer Wamelink (geb. 12-03-1907) en Johannes Hendrikus Hermannus Wamelink (geb. 10-08-1909). In 1972 verkoop. Over op:
Legger 4218/1: Eigendom van koopman Johan Wiechers te Hoogeveen. In 1973 splitsing. Over op:
Legger 4218/2: Nieuwe sectie A-4474. Winkel, huis en tuin. In 1978 verkoop. Over op:

De Voorveghter, centrum voor expositie en uitleen van kunst, in het voormalige winkelpand van manufacturier Wamelink bij de Vechtbrug te Hardenberg.

Legger 3850/1124: Eigendom van de Gemeente Hardenberg. In 1983 werd het pand aan de Voorstraat 52 gebruikt als expositieruimte ‘De Voorveghter’. Van 1993 tot 1998 was ’t in gebruik als Grand Café De Baron en vanaf 2001 als Grand Café De Troubadour.