Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 28 als sectie A-229 (huis en erf), eigendom van smid Klaas Dudink.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-229).

Legger 28/2: Sectie A-229. Huis en erf. Eigendom van grofsmid Klaas Dudink. Hij overleed, ongetrouwd, op 5 februari 1839 te Stad Hardenberg, aan de Vegt, no. 117. Het huis vererfde op zus Wibbigjen Duidink en echtgenoot smid Hendrik Meijerink. Zij waren op 29 januari 1819 getrouwd te Stad Hardenberg. Wibbigjen overleed op 20 november 1853 in de Achterstraat. Vereniging van artikelen. Over op:
Legger 29/11: Sectie A-229. Huisnr. A-131. In 1876 vereniging van artikelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1428).

Legger 29/15: Nieuwe sectie A-1428. Huis, pakhuis en erf. Huisnr. A-131. In 1877 successie. Over op:
Legger 1058/9: Sectie A-1428. Huis, pakhuis en erf. Eigendom van Hendrina Albertha Kaldewai. In 1880 bijbouw. Over op:
Legger 1058/10: Sectie A-1428. Huis en erf.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1428).

In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1787/1: Sectie A-1428. Huis en erf. Eigendom van bakker Pieter van Velzel te Amsterdam en echtgenote Gerritje Buninga. In 1906 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2282).

Legger 1787/2: In 1920 verkoop.

Salland’s Volksblad, 6 augustus 1920:
Naar we vernemen is het woonhuis en winkelhuis van den heer P. van Velzel aangekocht door dr. Oldeboom alhier voor f. 7250.

Dokter H.G. Oldeboom.

Legger 2251/1: Sectie A-1428. Huis en erf. Eigendom van arts Hendrik George Oldeboom en echtgenote Janna Maria Rothuizen. Zij zijn op 5 april 1916 getrouwd te Doorwerth. In 1922 verbouw en splitsing. Over op:
Legger 2251/3: Sectie A-1428. Twee huizen, schuur en erf. In 1924 overboeking ingevolge art. 144. Over op:
Legger 2415/1: Sectie A-1428. Twee huizen, schuur en erf. Eigendom van rijwielhersteller Hendrik Jan Zweers Hzn te Uelsen. In 1925 verkoop. Over op legger 2251/6 en 2413/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2511).

Legger 2251/6: Nieuwe sectie A-2510. Schuur en erf. Eigendom van arts Hendrik George Oldeboom.
Legger 2413/1: Nieuwe sectie A-2511. Huis en erf. Eigendom van rijwielhersteller en -handelaar Hendrik Jan Zweers Hzn. en echtgenote Anna Oelen. Zij zijn op 18 maart 1920 getrouwd te Heemse.

Salland’s Volksblad, 15 mei 1925:
Ondergeteekende deelt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstr. mee dat hij zich heeft gevestigd als rijwielhersteller a.d. Eierenmarkt. Aanbevelend, H.J. Zweers.

In 1927 inwendig vertimmerd. Over op:
Legger 2413/2: Sectie A-2511. Huis en erf.

Salland’s Volksblad, 4 oktober 1930:
Nieuwe auto. Blijkens een advertentie in ons blad heeft de heer H.J. Zweers aan de Eiermarkt, een auto aangeschaft voor verhuur. Ofschoon wij er geen ritje mee gemaakt hebben, kunnen we verklaren dat het een prachtige ruime 6-persoonswagen is, voorzien van alle gemakken van een moderne auto, als daar zijn: centrale verwarming; telefoon om zich in verbinding te kunnen stellen met den chauffeur die afzonderlijk zit; drie lichtpunten; gemakkelijke zitplaatsen. Van binnen is de afwerking schitterend. ’s Zomers kan de kap helemaal opgezet worden. Allemaal zaken, die dezen auto aanbevelenswaardig maken!

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2511).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 december 1932.

De Vechtstreek, 14 januari 1933:
Dankbetuiging. De fam. H.J. Zweers zegt aan allen en inzonderheid aan de buren hartelijken dank voor het medeleven en de hulp bij de brand ons betoond. P.s. Winkel en werkplaats zijn tijdelijk verplaatst tegenover het oude perceel, waar alle artikelen tegen scherp concurrerende prijzen worden verkocht.

In 1933 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw woon-/winkelhuis onder architectuur van Boxman te Nijverdal.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

De Vechtstreek, 28 januari 1933:
Aanbesteding. Op vrijdag 3 februari 1933 des namiddags 2 uur zal door de heer H.J. Zweers te Hardenberg in het café van den heer G. Zweers aan de Markt te Hardenberg worden aanbesteed: het afbreken van een woon- en winkelhuis staande aan de Eiermarkt te Hardenberg en het ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis met werkplaats. Architecten Gebr. Boxman, Nijverdal.

De Vechtstreek van 15 juli 1933 meldde:
‘Het Rijwielhuis’. Het pand aan de Eiermarkt A-49, indertijd in vlammen opgegaan, is in letterlijke zin uit de as herrezen. De eigenaar, de heer H.J. Zweers, heeft zijn nieuwe zaak ‘Het Rijwielhuis’ gedoopt – een lichtbak laat ’s avonds dien naam duidelijk uitkomen – en hij had het volstrekte recht, dien doopnaam te kiezen. Reeds aan de Voorstraat vallen de etalages achter vier grote spiegelruiten (waarvan één stofvrij) alle met glas in lood, in het oog. Door het vele glas is de ruime winkel vol licht. Hiernaast bevindt zich het kantoor. We noemden de naamkeuze gerechtvaardigd; immers het getal rijwielen, waaruit men kan kiezen, is enorm, ze zijn er in diverse merken, o.a. ook rennersfietsen. Groot is ook de verscheidenheid in alle mogelijke onderdelen: banden, zadels, kettingkasten, sturen, lampen, bellen, pompen. De heer Zweers heeft nu ook een afdeling ijzerwaren, waar aannemers, timmerlieden en landbouwers te kust en keur kunnen gaan. De flinke reparatie-inrichting en het afzonderlijke stofvrije vertrek voor den moffeloven behoren mede vermeld te worden. De bouw is geschied onder leiding van het architectenbureau Boxman te Nijverdal.

Legger 2413/3: Sectie A-2511. Huis, bergplaats en erf aan de Kerkstraat A-149.

De Standaard, 4 september 1935.
Briefhoofd, anno 1936.
Briefhoofd, anno 1937.

In 1954 boedelscheiding. Over op:

Het winkelpand van fietsenmaker en gereedschappenhandel Zweers aan de Oude Bosch.

Legger 3373/4: Sectie A-2511. Eigendom van handelaar in rijwielen en ijzerwaren Wessel Rulof Zweers en echtgenote Willemina van Faassen. Zij zijn op 14 december 1954 getrouwd te Hardenberg. In 1955 aanbouw. Over op:
Legger 3373/7: Sectie A-2511. Ged. huis, bergplaats, garage en erf. In 1956 vereniging enz. Over op:

Legger 3373/9: Nieuwe sectie A-3308. Huis, ged. werkplaats en erf aan de Eiermarkt A-149. In 1969 ruiling van perceeltje grond. Over op:
Legger 3373/14: Nieuwe sectie A-4164. Winkel, schuur en tuin aan de Oude Bosch. In 1970 vereniging enz. Over op:
Legger 3373/15: Nieuwe sectie A-4261. Huis, schuur, erf, winkel. In 1971 verbouw. Over op:
Legger 3373/16: Winkel, woonhuis en erf. In 1973 splitsing. Over op:
Legger 3373/18: Nieuwe sectie A-4480. Winkel, huis en erf aan de Oude Bosch 10.