Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 197 als sectie A-23 (huis en erf) ten name van winkelier Jan Harm Zweers.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-23).

Legger 197/2: Sectie A-23. Huis en erf. Eigendom van winkelier Jan Harm Zweers en echtgenote Fenna Busman. In 1837 over op:
Legger 129/35: Eigendom van medicinae doctor Antoni van Riemsdijk. In 1839 splitsing. Over op legger 129/36 en legger 255/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1839 (sectie A-1047 en A-1048).

Legger 129/36: Nieuwe sectie A-1047. Stal en erf.
Legger 255/1: Nieuwe sectie A-1048. Huis en erf. Eigendom van winkelier Jan Harm Zweers. Over op legger 197/11.
Legger 1971/11: Sectie A-1048. Huis en erf. Eigendom van winkelier Jan Harm Zweers. In 1846 over op legger 311/1.
Legger 311/1: Sectie A-1048. Huis en erf. Eigendom van Sophia Gerritdina Zweers. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 288/9: Eigendom van bakker Hermannus Hurink. In 18.. redres. Over op:


Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1048).

Legger 987/8: Eigendom van Hermannus Hurink. Huisnr. A-13. In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 1228/4: Sectie A-1048. Huis en erf. Eigendom van bakker en winkelier Jan Hurink en echtgenote Johanna Carolina Bruins. Huisnr. A-13. In 1890 stichting, splitsing en rechtsgeding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890 (sectie A-1549).

Legger 1228/9: Nieuwe sectie A-1549. Huis en erf. In 1898 verbouw. Over op:
Legger 1228/10: Huis en erf. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 1656/1: Sectie A-1549. Huis en erf. Eigendom van kleermaker Jannes of Jans Eefting en echtgenote Maria Jonink. Zij zijn op 17 december 1892 getrouwd te Gramsbergen. In 1907 vernieuwing en gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 1656/3: In 1913 bijbouw bakkerij achter bestaande woning, en vernieuwing. Over op:
Legger 1656/4: In 1921 verkoop. Over op:
Legger 2286/1: Sectie A-1549. Huis en erf. Eigendom van Willem Aart Prins (vanaf 1920 administrateur der zuivelfabriek te Hardenberg) en echtgenote Janna Willemina Kwant. Zij waren op 8 februari 1912 getrouwd te Heemse. In 1922 gedeeltelijke sloop en opbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1549).

Legger 2286/3: Sectie A-1549. Huis, schuur en erf aan de Grootestraat. Na de oorlog maakte en drukte de heer A. Kremer ter plekke het Salland’s Volksblad tot eind jaren ’50. Ook had hij er een boekhandel. In 1959 verkoop. Over op:
Legger 3533/1: Eigendom van manufacturier Albert Compagne en echtgenote Jentje Hulst. Zij zijn op 7 november 1924 getrouwd te Heemse. In 1960 sloping. Over op:
Legger 3533/5: Erf. In 1959 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuwe winkel met twee bovenwoningen, onder architectuur van J.W. Banis te Heemse. Over op:
Legger 3533/6: Sectie A-1549. Winkel met twee bovenwoningen en erf.

De Toren, 18 januari 1962.

In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3798).

Legger 3533/7: Nieuwe sectie A-3798. Winkel met twee bovenwoningen en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3798).

In 1975 boedelscheiding. Over op:
Legger 4262/2: Eigendom van manufacturier J.F. Compagne aan de Voorstraat 41/43. Nadat de firma Compagne het bedrijf beƫindigd had, werd het voortgezet door Modehuis Koos Kamst, met op 10 september 1980 een feestelijke opening.