Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 49 als sectie A-230 (pakhuis), eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-230).

Legger 49/9: Sectie A-230. Pakhuis. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. In 1855 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 397/6: Huisnr. A-134. In 1876 onbelastbaarstelling. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-230).

Legger 213/6: Sectie A-230. Pakhuis (gebruikt als brandspuitenhuisje). In 1883 vereniging van artikelen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-230).

In 1912 besloot het gemeentebestuur de eiermarkt te verplaatsen naar het plein bij het brandspuitenhuisje, het huidige Ds. Boumanplein aan de Oude Bosch. In dat jaar werden al zo’n twee miljoen eieren op de markt verhandeld. Een jaar later werd het brandspuitenhuisje afgebroken om plaats te maken voor een overdekte eierenhal.

Salland’s Volksblad, 25 juli 1913:
Het gemeentebestuur van Stad Hardenberg is voornemens op dinsdag 5 aug. publiek bij inschrijving aan te besteden het maken eener overdekte eierenmarkt (Eiermarkt) en dienzelfden dag te verkoopen voor afbraak: het brandspuitenhuisje (brandspuithuisje).

Bij de aanbesteding werd ingeschreven door drie aannemers. Engbert Hamhuis uit Hardenberg bleek de laagste inschrijver voor 515 gulden. De afbraak van het brandspuitenhuisje werd gegund aan Jan Melenberg voor f. 25,50.

Legger 397/445: In 1914 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1914 (sectie A-2346).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1914 (sectie A-2346).

Legger 397/562: Sectie A-2346. Overdekte eierenmarkt.

De overdekte Eiermarkt, ca. 1920.

Uit een jaarverslag over 1930 kunnen we opmaken dat de eiermarkt floreerde. Ruim zes miljoen eieren waren in dat jaar verhandeld op de Hardenberger eiermarkt. Toch kwam er in de jaren daarna een kentering in de handel. Mede door de algehele economische malaise daalde de vraag naar eieren, waardoor de boeren uit de omgeving niet meer de moeite namen om naar Hardenberg te komen voor de paar centen die ze eraan konden verdienen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2346).

In 1941 overboeking. Over op:
Legger 2930/29: Sectie A-2346. Overdekte eierenmarkt. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1941 belastbaarstelling. Over op:
Legger 2930/147: Sectie A-2346. Bergplaats en erf. In 1963 sloping. Over op:
Legger 2930/685: Sectie A-2346. Plein.

Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is het over en uit met de wekelijkse eierenmarkt in Hardenberg. De overdekte eierenhal is dan al buiten gebruik gesteld. De heer H.J. Zweers die er tegenover woonde en een rijwielzaak had, bood de gemeente aan om de hal te huren voor een jaarprijs van vijfentwintig gulden, maar dan moest wel eerst het dak worden vernieuwd. Het bestuur gaf aan diverse pogingen te hebben aangewend om de eiermarkt nieuw leven in te blazen, maar was daar nimmer in geslaagd. De burgemeester stelde: De kooplui zijn er ook zelf schuldig aan dat de eiermarkt hier verloopen is. Wanneer de landbouwers met hun eieren ter markt kwamen, legden de kooplui geen kooplust aan den dag. Korten tijd voor het sluiten van de markt werden pogingen gedaan om de eieren te koopen. Het gevolg hiervan is geweest dat de boeren hun eieren rechtstreeks naar de pakhuizen in Hardenberg brachten. Ook ging men er later meer toe over om de eieren bij de boeren van huis te halen. Besloten werd de markthal te verhuren aan de firma Zweers en pas in 1963 werd de overdekte hal gesloopt, waarna het plein als parkeerterrein werd ingericht.