Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 7a als sectie A-232 (huis en erf), eigendom van Swaantjen Hofsink, weduwe van Lucas Bieleveld.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-232).

Legger 7a/3: Sectie A-232. Huis en erf. Eigendom van Zwaantjen Hofsink, weduwe van Lucas Bieleveld. Lucas was al op 28 oktober 1809 overleden te Hardenberg. Zwaantjen overleed op 8 maart 1834 te Stad Hardenberg. Huisnr. A-141. Het huis vererfde op zoon Hendrik Jan Bieleveld. Deze trouwde op 13 mei 1837 te Stad Hardenberg met Grietjen Tiebert.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-232).

In 1882 boedelscheiding. Over op:
Legger 1204/1: Sectie A-232. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lucas Bieleveld en echtgenote Aaltjen Tiebert. Zij zijn op 11 mei 1882 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1892 verkoop. Over op:
Legger 1097/2: Sectie A-232. Huis en erf. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman en echtgenote Johanna Aleida Bouwkamp. Zij zijn op 6 juni 1880 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1911 sloop en herbouw. Over op:
Legger 1097/5: Sectie A-232. Huis en erf. Huisnr. A-141. In 1911 herbouw en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2282).

Salland’s Volksblad, 5 mei 1911:
Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als koper-, lood-, zink- en asphalt-bewerker ten huize van zijn moeder wed. A.J. Breukelman, nabij de Chr. school. A. Breukelman, koperslager, Hardenberg

Salland’s Volksblad, 2 juni 1911:
Ondergetekende bericht dat hij heeft geopend een winkel in huishoudelijke artikelen zooals lampen, wandlampen, glazen, branders, katoen, petroleumstellen, emmers, waterketels, koffiekannen, weegschalen, waschborden enz. enz., asphaltpapier vanaf 10 ct per meter. Het leggen van alle soorten asphalt geschiedt onder veeljarige garantie. A. Breukelman, koperslager.

Legger 1097/6: Nieuwe sectie A-2282. Huis en erf. In 1921 boedelscheiding. Over op:
Legger 2283/3: Sectie A-2282. Huis en erf. In 1925 bijbouw. Over op:
Legger 2283/4: Sectie A-2282. Huis en erf. In 1926 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie A-2539).

Legger 2465/1: Nieuwe sectie A-2539. Huis, werkplaats en erf. Eigendom van de ongehuwde koperslager Albert Breukelman en zus Berendina Annigje Breukelman.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2539).
Het woon-/winkelhuis van koperslager Albert Breukelman aan de Oude Bosch. Tegen de voorgevel staan een wastobbe, een rol gaas, een wasbord en zinken emmers (fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).

In 1934 verbouw. Over op:
Legger 2465/2: Sectie A-2539. Twee huizen en erf. In 1935 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning aan de Kerkstraat, huisnr. A-86.

Vanaf 1950 werd het pand bewoond door kruidenier Engbert van Faassen en echtgenote Geertruida Dozeman. Zij zijn op 28 februari 1930 getrouwd te Heemse.

Palmpasenoptocht op de Oude Bosch, met rechts kruidenier Engbert van Faassen, ca. 1958 (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
Muziekvereniging Kunst na Arbeid marcheert bij de Oude Bosch. Rechts staat de heer Van Faassen voor zijn snoep- annex kruidenierswinkel, ca. 1958
(fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
Het huis met reclameborden van de fam. Breukelman.
Zicht vanaf de Lage Doelen op de voormalige Eiermarkt te Hardenberg met woningen aan de Oude Bosch. Rechts de kruidenierszaak van E. van Faassen, anno 1960.

Legger 2465/3: In 1969 verkoop aan de gemeente Hardenberg, waarna ze werden afgebroken in het kader van de sanering van de binnenstad.