Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 131 als sectie A-233 (huis en erf), eigendom van landbouwer Frederik de Ruiter.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-233).

Legger 131/1: Sectie A-233. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Frederik de Ruyter en echtgenote Jennegien van den Hof. Zij zijn op 18 november 1802 getrouwd te Hardenberg. Hun huwelijk bleef kinderloos. Frederik overleed op 14 september 1838 te Stad Hardenberg. Jannigjen de Ruiter-van den Hof stierf op 19 april 1845. In 1844 over op:
Legger 281/1: Sectie A-233. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Stegeman. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 55a/9: Sectie A-233. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde smid Klaas van ’t Holt te Oldemarkt. Mede-eigenaar was landbouwer Berend Harsevoort. Huisnrs. A-154 en A-155.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-233).

In 1882 verkoop. Over op:
Legger 1183/2: Sectie A-233. Huis en erf. Eigendom van vervener Roelof Brink te Heemse. Huisnrs. A-154 en A-155. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1332/1: Sectie A-233. Eigendom van schipper en landbouwer Otto Valkman. In 1907 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2068).

Legger 1332/4: Nieuwe sectie A-2068. Huis en erf op de Laage Doele. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 2387/1: Sectie A-2068. Eigendom van koopman Jan Baarslag en echtgenote Johanna Woelders. Zij zijn op 11 januari 1907 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1924 herbouw en bijbouw. Over op:
Legger 2387/2: Sectie A-2068. Twee huizen en erf. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 3260/1: Sectie A-2068. Twee huizen en erf aan de Lage Doele. Eigendom van eierhandelaar Hendrik Jan Baarslag en echtgenote Cornelia Hendrika Meijer. Zij trouwden op 22 maart 1951 in Hardenberg. Hoge Doelen 8. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 3775/1: Sectie A-2068. Twee huizen en erf aan de Hoge Doelen 8. Eigendom van W. Jalving en A. Snijder. In 1965 verbouw enz. Over op:
Legger 3775/2: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3775/3: Sectie A-2068. Huis, erf en werkplaats aan de Hoge Doelen 8. In 1970 verkocht aan de gemeente Hardenberg. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-2068).

Legger 3850/745: In 1970 gesloopt.