Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 53 als sectie A-234 (tuin tussen de Hooge Doele en Laage Doele), eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-234).

Legger 53/4: Sectie A-234. Tuin. Eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken, weduwnaar van Hermanna Elizabeth van Riemsdijk. In 1853 boedelscheiding. Over op:
Legger 386/2: Sectie A-234. Tuin. Eigendom van burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk, weduwnaar van Ottonia Hoenderken. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 994/1: Sectie A-234. Tuin. Eigendom van landbouwer Lucas Bieleveld, weduwnaar van Johanna Zandman. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 1039/1: Sectie A-234. Tuin. Eigendom van ongetrouwde zus Aleida Bielevelt en broer Zandrie (Canderie) Bieleveld. In 1877 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie A-1439).

Legger 1039/2: Nieuwe sectie A-1439. Schuur en erf. In 1882 boedelscheiding. Over op:
Legger 1205/5: Sectie A-1439. Schuur en erf. Eigendom van landbouwer Zandrie Bieleveld. In 1883 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1883 (sectie A-1508).

Legger 1205/9: Nieuwe sectie A-1508. Huis en erf. In 1884 redres en vereniging. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1511).
Kadastrale hulpkaart, anno 1884 (sectie A-1511).

Legger 1205/11: Nieuwe sectie A-1511. Huis en tuin. In 1897 verkoop en stichting. Over op legger 1205/13 en 1511/1.

Kadastrale hulpkaart, anno 1897 (sectie A-1646).

Legger 1511/1: Nieuwe sectie A-1645. Schuur en erf. Eigendom van hoofd der christelijke school Johannes Adriaan Pieter Stroes. In 1907 verkoop. Over op legger 1803/1.
Legger 1205/13: Nieuwe sectie A-1646. Huis en tuin. In 1903 stichting schuur. Over op legger 1205/14.
Legger 1205/14: Sectie A-1646. Huis, schuur en tuin. In 1904 verkoop en stichting. Over op legger 1205/15.

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie A-1793).

Legger 1205/15: Nieuwe sectie A-1793. Huis en tuin. In 1904 inwendige verandering. Over op legger 1205/16.
Legger 1205/16: Sectie A-1793. Twee huizen en tuin. In 1905 splitsing. Over op legger 1205/17 en 1205/18.

Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1813 en A-1814).

Legger 1205/17: Nieuwe sectie A-1813. Huis en erf. In 1908 hermeting. Over op legger 1205/20.
Legger 1205/18: Nieuwe sectie A-1814. Huis en erf. In 1908 hermeting. Over op legger 1205/19.
Legger 1803/1: Sectie A-1645. Schuur en erf. Eigendom van arbeider en venter Fredrikus Pullen. In 1907 stichting. Over op legger 1803/2.
Legger 1803/2: Sectie A-1645. Huis, schuur en erf. In 1919 verkoop. Over op legger 2199/1.

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie A-1813 en A-2142)

Legger 1205/19: Nieuwe sectie A-2142. Huis en erf. In 1915 verkoop. Over op legger 2051/2.
Legger 1205/20: Nieuwe sectie A-1813. Huis en erf. In 1915 verkoop. Over op legger 2051/1.
Legger 2199/1: Sectie A-1645. Huis, schuur en erf op de Doelen. Eigendom van visscher Jan Kiewiet. In 1926 verkoop. Over op legger 2157/4.
Legger 2157/4: Sectie A-1645. Huis, schuur en erf. Eigendom van slager Herman Brunink. In 1956 vereniging. Over op legger 2157/11
Legger 2051/1: Sectie A-1813. Huis en erf aan de Laage Doele. Eigendom van landbouwer en schipper Gerrit Baarslag Fzn. Vruchtgebruiker: Aleida Bieleveld. In 1931 verkoop. Over op legger 2618/1.
Legger 2051/2: Sectie A-2142. Huis en erf aan de Laage Doele. Eigendom van landbouwer Gerrit Baarslag Fzn. Vruchtgebruiker: Aleida Bieleveld. In 1931 verkoop. Over op legger 2618/2.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2142).

Legger 2618/1: Sectie A-1813. Huis en erf. Eigendom van Grietje Sloots, echtgenote van bakker Herman Johan Baarslag. In 1933 verkoop. Over op legger 2705/1.
Legger 2618/2: Sectie A-2142. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1933 verkoop. Over op legger 2705/2.
Legger 2705/1: Sectie A-1813. Huis en erf. Eigendom van de Coöperatieve Boerenleenbank te stad Hardenberg. In 1934 verkoop. Over op legger 2157/6.
Legger 2705/2: Sectie A-2142. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1934 verkoop. Over op legger 2157/7.
Legger 2157/6: Sectie A-1813. Huis en erf. Eigendom van slager Herman Brunink (geb. 27-05-1891) en echtgenote Janna Gesina Reinders. In 1936 verbouw. Over op legger 2157/8.
Legger 2157/7: Sectie A-2142. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1956 vereniging. Over op legger 2157/12.
Legger 2157/8: Sectie A-1813. In 1956 splitsing en vereniging. Over op legger 2157/11 en 12.
Legger 2157/11: Nieuwe sectie A-3320. Huis, schuur, erf en uitweg. Eigendom van slager Herman Brunink. In 1959 verkoop. Over op legger 3538/2.

Kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3321)
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1955 (sectie A-3320 en A-3321).

Legger 2157/12: Nieuwe sectie A-3321. Twee huizen en erf. In 1956 verkoop. Over op:
Legger 1700/10: Sectie A-3321. Twee huizen, erf en telefooncentrale. Eigendom van de Staat (Posterijen, Telegrafie en Telefonie). In 1958 stichting en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie A-3399).

Legger 3538/2: Sectie A-3320. Huis, schuur, erf en uitweg aan de Wilhelminastraat. Eigendom van slager Geert Timmerman. In 1963 verkoop. Over op legger 3734/1.
Legger 1700/16: Nieuwe sectie A-3399. Twee huizen en erf. In 1963 sloping. Over op:
Legger 1700/19: Sectie A-3399. Erf.

Het pand dat laatstelijk eigendom was van Jo Bloem (winkelier in de Voorstraat), kort voor de afbraak in 1966.
Links is nog een deel van het pand van Bloem te zien (fotograaf: H. Willering te Hardenberg).

Legger 3734/1: Sectie A-3320. Huis, schuur, erf en uitweg aan de Hoge Doelen. Eigendom van winkelier Eltjo Hendrik Bloem. In 1966 verkoop. Over op legger 1700/20.
Legger 1700/20: Sectie A-3320. Eigendom van van het Staatsbedrijf der Posterijen. In 1966 gesloopt.