Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 49 als sectie A-235 (tuin tussen de Hooge Doele en Laage Doele), eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-235).

In 1851 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 3 juli 1852 (sectie A-1104).

Legger 353/1: Nieuwe sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstal voor 30 jaar: schoenmaker Hendrik Ophof en echtgenote Jennigje Weterink. In 1863 verkoop. Over op:
Legger 608/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstal voor 30 jaar: kleermaker Albert Lot en echtgenote Aleida Willemiena Ophoff. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 821/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstal voor onbepaalde tijd: schoenmaker Hendrik Ophof en echtgenote Jennigje Weterink. Huisnr. A-195.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1104).
Kadastrale hulpkaart, mei 1888 (sectie A-1104).

In 1892 verkoop. Over op:
Legger 1401/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstal: schoenmaker Jan Hendrik Ophof en echtgenote Margje Lijst. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 1476/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstalhouder: weduwe Margje Ophof-Lijst. In 1897 verkoop. Over op:
Legger 1510/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstalhouder: metselaar Gerrit Jan Moeken en echtgenote Elisabeth Arends. In 1898 verkoop. Over op:
Legger 1546/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstalhouder: venter Gerrit Jan Pullen en echtgenote Aleida Bosch. Huisnr. A-195.

Op 7 november 1898 verleed notaris Frederik Stuart te Heemse een hypotheekakte op verzoek van Gerrit Jan Pullen. Deze verklaarde 325 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Herman Zwijze Gzn. te Gramsbergen. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij een recht van eerste hypotheek op zijn huis en erf met het recht van opstal op den grond, staande en gelegen op de Doele te Stad Hardenberg, sectie A-1104.

Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie A-1104)

Na het overlijden van Gerrit Jan Pullen en Aleida Bosch verviel de eigendom aan oudste zoon Jan Pullen en echtgenote Geesje Moeken. In 1929 verkoop. Over op:
Legger 2547/1: Sectie A-1104. Huis en erf. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. Recht van opstalhouder: landbouwer, venter en koopman Frederikus Pullen en echtgenote Hermina Binnenmars. In 1929 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-1104).

Legger 2547/2: In 1960 boedelscheiding. Over op:
Legger 3569/1: Sectie A-1104. Eigendom van de gemeente Hardenberg. Recht van opstalhouder: melkventer en venter in kruidenierswaren en galanterie├źn Jan Pullen en echtgenote Jantien Fenna Pullen. In 1967 afstand van het recht van opstal. Over op:
Legger 3850/484: Sectie A-1104. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 4042/1: Nieuwe sectie A-4161. Sloop…