Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 133 als sectie A-236 (tuin), eigendom van kastelein Berend Rustenberg.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-236).

Legger 133/4: Sectie A-236. Tuin. Eigendom van kastelein en logementhouder Berend Rustenberg, weduwnaar van Johanna Baarslag. Na het overlijden van Berend, op 21 november 1833 te Stad Hardenberg, achter de kerk, no. 71, vererfde de tuin op dochter Janna Gerritdina Rustenberg en echtgenoot Jan van Munster. In 1840 boedelscheiding. Over op:
Legger 230/3: Eigendom van de ongehuwde Anna Hermina Santman (dochter van Derk Jan Santman en Berendina Rustenberg). In 1841 verkoop. Over op:
Legger 273/1: Sectie A-236. Tuin. Eigendom van arbeider Johann Friedrich Wilhelm Godeker (Göttke of Godeke) en echtgenote Geziena van Laar. In 1846 over op legger 273/2 en 317/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1847 (sectie A-1094 en A-1095).

Legger 273/2: Nieuwe sectie A-1094. Schuur en erf. In 1851 stichting. Over op legger 273/3 en 4.

Notaris Willem Swam verleed op 12 september 1850 een hypotheekakte op verzoek van schoenmaker Jan Frederik Willering. Deze verklaarde 225 gulden schuldig te zijn aan koopman Hermann Heinrich Weitkamp te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn tuintjen, uitmakende een gedeelte van sectie A-1094, gelegen aan de zuidkant van de Lage Doelen, met het daarop nieuws gebouwde woonhuis, bij het kadaster nog onbekend (aktenr. 1670).

Legger 317/1: Nieuwe sectie A-1095. Huis en erf. Eigendom van metselaar Berend Jan Breukelman en echtgenote Janna ten Broeke. Zij zijn op 22 november 1838 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-190 en A-191. In 1888 splitsing en redres. Over op legger 1306/1 en 1307/1.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1852 (sectie A-1107 en A-1108).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1095, A-1107 en A-1108).

Legger 273/3: Nieuwe sectie A-1107. Huis en erf.
Legger 273/4: Nieuwe sectie A-1108. Schuur en erf.
Legger 1306/1: Nieuwe sectie A-1529. Schuur en erf. Eigendom van Albert Jan Breukelman en echtgenote Jennigjen Odink. Zij zijn op 19 augustus 1871 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1896 sloping. Over op legger 1306/2.
Legger 1306/2: Sectie A-1529. Tuin. In 1897 sloop. Over op legger 1306/3.
Legger 1306/3: Sectie A-1529. Tuin. In 1898 verkoop. Over op legger 1391/3.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888 (sectie A-1529 en A-1530).

Legger 1307/1: Nieuwe sectie A-1530. Huis en erf. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman. In 1898 verkoop. Over op legger 1391/4.
Legger 1391/3: Sectie A-1529. Tuin. Eigendom van Albert Jan Breukelman en echtgenote Jennigje Odink. In 1906 stichting. Over op legger 1391/11.
Legger 1391/4: Sectie A-1530. Huis en erf. In 1904 bijbouw. Over op legger 1391/10.
Legger 1391/10: Sectie A-1530. Huis en erf. In 1907 hermeting. Over op legger 1391/13.
Legger 1391/11: Sectie A-1529. Huis en tuin. In 1907 stichting. Over op legger 1931/12 en 1391/13.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2069 en A-2070).

Legger 1391/12: Nieuwe sectie A-2069. Huis en erf aan de Laage Doele. In 1911 verkoop. Over op legger 1951/1.
Legger 1391/13: Nieuwe sectie A-2070. Huis en erf aan de Laage Doele. In 1909 verbouw. Over op legger 1391/14.
Legger 1391/14: Sectie A-2070. In 1916 opbouw. Over op legger 1391/17.
Legger 1391/17: Sectie A-2070. Huis en erf. In 1927 boedelscheiding. Over op legger 2516/2.

Fragment van minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2069 en A-2070).

Legger 1951/1: Sectie A-2069. Huis en erf. Eigendom van metselaar Berend Jan Breukelman A.J.zn. (geb. 18-11-1882) aan de Lage Doelen 7. In 1970 verkoop. Over op legger 3850/757.
Legger 2516/2: Sectie A-2070. Huis en erf. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman A.J.zn. In 1933 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning aan de Kerkstraat. Over op legger 2516/10.
Legger 2516/10: Sectie A-2070. Huis, schuur en erf. In 1941 successie. Over op legger 2256/3.
Legger 2256/3: Sectie A-2070. Huis, schuur en erf. Eigendom van metselaar Albert Jan Breukelman en consorten. Lage Doelen 5. In 1965 boedelscheiding. Over op legger 3820/1.
Legger 3820/1: Sectie A-2070. Huis, schuur en erf. Eigendom van Jennigje Janna Breukelman en echtgenoot Roelof ten Brinke. In 1970 verkoop. Over op legger 3850/746.
Legger 3850/746: Sectie A-2070. Huis, schuur en erf aan de Lage Doelen 5. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1970 gesloopt.
Legger 3850/757: Sectie A-2069. Huis en erf aan de Lage Doelen 7. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1970 gesloopt.