Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 166 als sectie A-238 (huis en erf), eigendom van landbouwer Hendrik Truin.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-238).

Legger 166/1: Sectie A-238. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Truin en echtgenote Hermina Dikkers. Zij zijn op 30 november 1810 getrouwd te Hardenberg. Hermina stierf op 26 april 1844 te Stad Hardenberg. In 1848 verkoop. Over op:
Legger 278/6: Sectie A-238. Eigendom van landbouwer en karreman Hermannus Truin en echtgenote Aaltjen Eppink. Zij zijn op 26 augustus 1845 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 489/1: Sectie A-238. Eigendom van landbouwer en karreman Hermannes Truin. Huisnr. A-151. In 1881 vereniging van artikelen. Over op:

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-238).

Legger 726/28: In 1889 verkoop. Over op:
Legger 1060/17: Sectie A-238. Huis en erf. Eigendom van schipper Frederik Baarslag en echtgenote Hilligje Veltink. Zij zijn op 20 januari 1863 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1907 hermeting, splitsing en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2060).

Legger 1808/1: Nieuwe sectie A-2060. Huis en erf aan de Laage Doele. Eigendom van Hilligje Veltink, weduwe van Frederik Baarslag. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 2184/2: Sectie A-2060. Huis en erf. Eigendom van timmerman Hendrikus Bosch Hzn. In 1923 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor gedeeltelijke afbraak en splitsing en bouw van een woning. Over op:

Scan van originele bouwtekening, anno 1923 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2184/5: Sectie A-2060. Twee huizen en erf. In 1931 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de sloop en opbouw van de woning aan de Kerkstraat. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart (sectie A-2060).

Legger 2184/8: Sectie A-2060. Twee huizen en erf. In 1940 splitsing. Over op:
Legger 2184/9: Sectie A-2060. 2 huizen en erf. In 1941 verkoop en rectificatie. Over op legger 2913/2 en 2914/1.
Legger 2913/2: Nieuwe sectie A-2923. Twee huizen en erf aan de Kerkstraat. Eigendom van slager Rigte Boerema te Heemse. In 1950 verkoop. Over op legger 3240/1.
Legger 2914/1: Nieuwe sectie A-2924. Huis en erf. Eigendom van timmermannen en aannemers Klaas Gerrit Vosjan en Jan Vosjan. In 1951 verkoop. Over op legger 3267/1.
Legger 3240/1: Sectie A-2923. Twee huizen en erf. Eigendom van S. Vasse en G. de Groot. In 1954 gedeeltelijk vernieuwd en verandering van bestemming. Over op legger 3240/2.
Legger 3240/2: Sectie A-2923. Huis, bergplaats en erf aan de Lage Doelen 8.
Legger 3267/1: Sectie A-2924. Huis en erf. Eigendom van timmerman Hendrikus Vasse. In 1957 stichting. Over op:
Legger 3267/2: Sectie A-2924. Huis, erf en gedeelte huis aan de Lage Doelen. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 3267/3: Sectie A-2924. Huis en erf aan de W. van Oldenburgstraat 4.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2923 en A-2924).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-2923).