Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 107 als sectie A-24 (huis en erf) ten name van Hermiena Timmerman, weduwe van Gerrit Nijman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-24).

Legger 107/2: Sectie A-24. Huis en erf. Eigendom van Hermiena Timmerman, de weduwe van de op 5 februari 1815 te Hardenberg gestorven Gerrit Nijman. Hermiena zelf stierf op 6 januari 1833. In 1838 over op:
Legger 233/4: Eigendom van landbouwer Jan Nijman.

Op 14 mei 1842 verscheen landbouwer Jan Nijman voor notaris Jan Aeyelts Averink te stad Hardenberg. Hij verklaarde opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den heer Gerrit Crull, koopman, woonende te Venebrugge in het Koningrijk Hanover, de som van 1500 guldens. Als onderpand voor de lening stelde Jan zijn huis en annexe stalling, staande in de Voorstraat, gequoteerd nummer negen, tusschen de huizen van Jan Hermen Zweers Jasperszoon en van Klaas Santman, bij het kadaster bekend onder sectie A nr. 24, huis en erf, groot zes roeden en veertig ellen (inv.nr. 1993, akte 57).

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 20 juni 1866.

In 1867 boedelscheiding. Over op:

Carte-de-visite, toegeschreven aan Gerrit Nijman (1811-1894), korenmolenaar, koopman, winkelier, kruidenier te Stad Hardenberg.

Legger 291/10: Eigendom van koopman en grutter Gerrit Nijman en echtgenote Hendrina Aleida Pruim. Zij zijn op 9 juli 1840 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-14. Huis en erf met schuur.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12 april 1869.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23 april 1869.

Notaris J.G. Troost verleed op 5 april 1878 een akte waarbij grutter en winkelier Gerrit Nijman en echtgenote Hendrina Aleida Pruim verklaarden de gehele inboedel en alle verdere roerende goederen, zich bevindende en aanwezig in het thans door de comparanten bewoond huis, voor 1500 gulden te hebben verkocht aan koopman Jan Nijman. Tot de boedel behoorden o.a. een kabinet, chiffonnière, bureau, klok, staand horologie, spiegels, schilderijen, de gehele winkelopstand met toonbank, bakken, laden, schalen, balansen en gewigten, den grutmolen met toebehoren, alsmede nog twee paarden een koe en een pink en een barouchette (aktenr. 916).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-24).

In 1890 successie. Over op:
Legger 1354/1: Eigendom van grutter en koopman Gerrit Nijman en consorten. Gerrit overleed op 19 juli 1894, op 83-jarige leeftijd. In 1895 afgaand legaat en boedelscheiding. Over op:

Carte-de-visite van Jan Nijman (1847-1928).

Legger 1341/6: Eigendom van koopman Jan Nijman en echtgenote Johanna Nijzink. Zij zijn op 9 augustus 1872 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1897 verbouw. Over op:
Legger 1341/16: Sectie A-24. Huis, schuur en erf. Huisnr. A-14. In 1898 gedeeltelijke herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie A-24).

Legger 1341/21: In 1908 verkoop. Over op:

Salland’s Volksblad, anno 1908.

Legger 1432/3: Eigendom van winkelier Jan Grooters en echtgenote Hendrikje Geerts Meester. Zij zijn op 27 augustus 1908 getrouwd te Den Ham. Jan Grooters was in 1902 op de Brink begonnen met zijn meubelzaak. In 1909 sloop. Over op:
Legger 1432/7: Sectie A-24. Huis, schuur en erf. In 1909 vernieuwd. Over op:
Legger 1432/8: In 1921 verval vrijdom. Over op:

Salland’s Volksblad, 4 november 1927.
Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-24).

Legger 1432/11: In 1931 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de verbouw van het woon-/winkelhuis naar een plan van architect E.J. Rothuizen (van het architectuurbureau Buvani te Amsterdam). Over op:

Scan van bouwtekening van de bestaande toestand, vóór de verbouw anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg)
Scan van bouwtekening met nieuwe toestand, na de verbouw anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg)

Legger 1432/18: Sectie A-24. Huis, schuur en erf. In 1943 werd de zaak als Het Meubelhuis voorgezet door zoon Hendrik Jan. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 3104/1: Eigendom van koopman Hendrik Jan Grooters en echtgenote Maria Martha Rienksma. Zij zijn op 12 oktober 1937 getrouwd te Leeuwarden. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd.

Kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie A-24).

Het Salland’s Volksblad van 29 april 1955 bevat deze advertentie:
Daar het ons niet mogelijk is van alle vrienden en bekenden persoonlijk afscheid te kunnen nemen, houden wij hiervoor een afscheidsreceptie op vrijdag 6 mei ’s avonds van 8-10 uur in Hotel Lagcher. Fam. H.J. Grooters. Toekomstig adres: 139E Pasadena Avenue, Phoenix, Arizona, USA.
Op diezelfde dag liet het echtpaar zich uitschrijven bij de gemeente Hardenberg, om vervolgens in de hoofdstad van Arizona een importzaak te beginnen, gespecialiseerd in Hollandse artikelen.

Het Meubelhuis Grooters in de Voorstraat te Hardenberg werd voortgezet door Fredrik Jan Goosselink en echtgenote Johanna Wieldraaijer.

Salland’s Volksblad, 15 juli 1955.
Salland’s Volksblad, 13 november 1958.

Legger 3104/3: Huis en erf. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3799).

Legger 3104/4: Nieuwe sectie A-3799. Huis en erf. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 3829/1: Eigendom van woninginrichter en meubelhandelaar F.J. Goosselink. In 1968 verandering. Over op:
Legger 3829/2: In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3829/3: In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4573/1: Eigendom van Wiechers BV te Dwingeloo. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 4291/6: Eigendom van boekhouder G.J. Plasman en echtgenote K.M. Hesselmann aan de Voorstraat 39. Vanaf 24 mei 1980 deed het pand dienst als Lunchroom en Petit-restaurant De Klepper, De Brasserie en vanaf 8 augustus 1985 café-restaurant De Snor, vanaf september 1989 Columbus Pizzeria Grillroom, in 1991 petit-restaurant annex snookercafé Joop’s Place, in 1993 restaurant Balkan Grill Kumanovo, vervolgens Italiaans restaurant Napoli, in 1998 Het Country & Western Steakhouse El Hardenberg, vanaf 13 oktober restaurant De Lepelaar en vanaf november 2001 De Graaf van Hardenberg. Op 2 juli 2003 opende Da Vinci, een pizzeria-restaurant met Italiaanse specialiteiten. Tegenwoordig is er het Italiaans restaurant Cucina 39 gevestigd.