Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 162 als sectie A-240 (huis en erf), eigendom van daghuurder Jan Hendrik Stoop.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-240).

Legger 162/2: Sectie A-240. Huis en erf. Eigendom van de ongetrouwde dagloner Jan Hendrik Stoop. Hij overleed op 16 juni 1833 in de Achterstraat no. 75. Splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, ca. 1840 (sectie A-1049).

Legger 253/1: Nieuwe sectie A-1049. Huis en erf. Eigendom van arbeider Derk Jan Visscher en mede-eigenares.

Notaris Willem Swam verleed op 12 mei 1862 een hypotheekakte op verzoek van kastelein Derk Jan Visscher, echtgenoot van Johanna Schutte. Hij verklaarde 300 gulden schuldig te zijn aan Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull op den Belt te Venebrugge. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij zijn eigendommelijk woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen te Hardenberg, sectie A-1049 (aktenr. 2775).

In 1867 rectificatie. Over op:
Legger 774/1: Sectie A-1049. Huis en erf. Eigendom van timmerman Roelof Vasse en echtgenote Grietje Goris. Zij zijn op 13 juni 1862 getrouwd te Heemse. Huisnr. A-148.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1049).

In 1893 bijbouw. Over op:
Legger 774/18: Sectie A-1049. Huis en erf. Huisnr. A-148. In 1894 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894 (sectie A-1618).

Legger 1444/1: Nieuwe sectie A-1618. Huis en erf. Eigendom van Roelof Vasse en Grietje Goris. In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 1619/1: Sectie A-1618. Huis, schuur en erf. Eigendom van Grietje Goris, weduwe van Roelof Vasse. Mede-eigenaren: timmerman Hendrikus Vasse en echtgenote Willemina Aleida Veurink. Zij zijn op 20 mei 1898 getrouwd in Gramsbergen. In 1907 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2056).

Legger 1619/2: Nieuwe sectie A-2056. Huis, schuur en erf aan de Laage Doele. In 1910 successie. Over op:
Legger 1825/9: Sectie A-2056. Huis, schuur en erf. Eigendom van Hendrikus Vasse en Willemina Aleida Veurink. In 1911 bijbouw en verandering van bestemming. Over op:
Legger 1825/16: Sectie A-2056. Huis, schuur en erf. Huisnr. A-146. In 1911 bijbouw en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2056).

Legger 1825/17: Sectie A-2056. Huis en erf. In 1924 vernieuwd. Over op:
Legger 1825/20: In 1932 verbouw woning. Over op:
Legger 1825/22: Huis, bergplaats en erf. In 1942 boedelscheiding. Over op:
Legger 2866/10: Sectie A-2056. Huis, bergplaats en erf. Eigendom van timmerman en begrafenisondernemer Lambertus Vasse (geb. 23-10-1901) en echtgenote Anna Kremer. Zij zijn op 17 april 1924 getrouwd te Uithuizen. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2866/22: Sectie A-2056. Huis en erf. In 1955 hermeting en redres. Over op:

Links het woonhuis van Vasse op de driesprong van de Lage Doelen en de W. van Oldenburgstraat.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-2056).

Legger 2866/24: Sectie A-2056. Huis en erf aan de Lage Doelen. In 1962 werd een groot deel van de woning gesloopt om de weg (W. van Oldenburgstraat) te kunnen verbreden. Over op:
Legger 2866/31: Sectie A-2056. Gedeelte huis en erf. In 1963 verenigd met de oostelijker gelegen percelen sectie A-2057 en A-2058. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie A-3716).

Legger 2866/34: Nieuwe sectie A-3716. Huis en erf. In 1966 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3964).

Legger 2866/36: Nieuwe sectie A-3964. Huis en erf.