Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 128 als sectie A-241 (huis en erf), eigendom van de erfgenamen van weduwe Johanna Elisabeth van Riemsdijk.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-241).

Legger 128/3: Sectie A-241. Huis en erf op het Zant. Eigendom van de erfgenamen van Johanna Elisabeth van Riemsdijk. Zij was op 17 juli 1830 overleden te Stad Hardenberg. Zij was twee keer gehuwd. Eerst op 7 juni 1796 te Hardenberg met Johannes Wilhelmus van Riemsdijk en na diens overlijden in 1799 trouwde ze op 22 januari 1800 te Lage met Johan Wilhelm Führmann. In 1838 boedelscheiding. Over op:
Legger 252/1: Sectie A-241. Huis en erf. Eigendom van ontvanger en vervener Jacobus van Riemsdijk en echtgenote Margaretha Elisabeth Schuurman. Zij zijn op 11 december 1818 getrouwd te Zevenaar.

Op 8 april 1845 had het echtpaar Van Riemsdijk een hypotheek opgenomen à 4000 gulden bij particulier Friederich Christiaan Hagedorn te Zwolle. Notaris mr. B.R. Royer te Zwolle maakte de hypotheekakte op. Hun huis op het Zant stelden ze o.a. tot onderpand. Kennelijk hebben Jacobus en Margaretha Elisabeth de 4½ procent rente niet kunnen betalen, want op 21 augustus 1846 stond deurwaarder Hendrik Edelijn op de stoep om een dagvaarding te betekenen: op 7 oktober 1846 werden hun bezittingen bij opbod verkocht.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 september 1846.

Notaris Willem Swam te Gramsbergen hanteerde de veilinghamer in opdracht van de hypotheekverstrekker Friederich Christiaan Hagedorn. Het eerste kavel betrof een huis en wheere, staande en gelegen ter stede Hardenbergh op het Zand, met annexe schuur en een tuintje daarachter, bekend bij het kadaster aldaar onder sectie A numero 241, groot drie roeden. Jan Bouwhuis uit Heemse zette als eerste in voor 1100 gulden. Apotheker Martanus Petrus Escher verhoogde het bedrag met 100 gulden. De definitieve veiling, gepland op 21 oktober, werd echter niet door notaris Swam geëxecuteerd. Mogelijk heeft het echtpaar Van Riemsdijk toch nog de verschuldigde rente betaald en is de veiling afgeblazen? (aktenr. 1404).

Legger 274/2: Sectie A-241. Huis en erf. Eigendom van schipper Gerrit Baarslag en echtgenote Hermina Bieleveld. Zij zijn op 23 december 1831 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1852 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1853 (sectie A-1116).

Legger 274/3: Nieuwe sectie A-1116. Huis en erf. In 1876 splitsing. Over op legger 274/15 en 274/16.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1429 en A-1430).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1429 en A-1430).

Legger 274/15: Nieuwe sectie A-1429. Huis en erf. In 1884 boedelscheiding. Over op legger 1060/7.
Legger 274/16: Nieuwe sectie A-1430. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1884 boedelscheiding. Over op legger 1060/8.
Legger 1060/7: Sectie A-1429. Huis en erf. Eigendom van schipper Frederik Baarslag en echtgenote Hillegien Veltink. Zij zijn op 20 januari 1863 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1919 verkoop. Over op legger 2183/1.
Legger 1060/8: Sectie A-1430. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1919 verkoop. Over op legger 2183/2.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2068).

Legger 2183/1: Sectie A-1429. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Zweers Albertszoon (bijgenaamd: Lange Jan) en echtgenote Zwaantje Baarslag. Zij zijn op 18 mei 1906 getrouwd te Heemse. In 1922 bijbouw en verenigd met naastgelegen perceel sectie A-1430. Over op legger 2183/6.
Legger 2183/2: Sectie A-1430. Huis en erf. In 1921 bijbouw. Over op legger 2183/5.
Legger 2183/5: Sectie A-1430. Huis en erf. In 1922 verenigd met naastgelegen perceel sectie A-1429. Over op legger 2183/6.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie A-2443).

Legger 2183/6: Nieuwe sectie A-2443. Huis en erf. In 1923 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie A-2456).

Legger 2357/1: Nieuwe sectie A-2456. Huis en erf. Eigendom van Jan Zweers A.zn. In 1923 verklaring. Over op:
Legger 2183/7: Sectie A-2456. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Zweers A.zn. In 1926 stichting schuur. Over op:
Legger 2813/9: Sectie A-2456. Huis, schuur en erf. In 1928 verbouw. Over op:
Legger 2183/10: Sectie A-2456. Huis, schuur en erf. In 1932 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie A-2668).

Legger 2183/12: Nieuwe sectie A-2668. Huis en erf. In 1939 splitsing en redres. Over op:
Legger 2183/14: Nieuwe sectie A-2895. Huis en erf. In 1941 inwendig verbouwd. Over op:
Legger 2183/15: In 1955 hermeting en redres. Over op:
Legger 2183/17: Sectie A-2895. Huis en erf aan de Stuwdijk. In 1957 boedelscheiding. Over op:
Legger 3479/1: Sectie A-2895. Huis en erf. Eigendom van postbode Frederik Zweers en echtgenote Everdina Jantina Hamhuis. In 1959 ruiling. Over op:

Rechts het huis van Zweers, geadresseerd aan de Stuwdijk 1 (in 1958 vernummerd naar: Willebrand van Oldenburgstraat 1).
Achterzijde van het huis van Zweers.

Legger 2930/487. Sectie A-2895. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1960 werd het pand gesloopt…