Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 191 als sectie A-244 (schuur en tuin), eigendom van koopman Jan de Wilde.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-244).

Legger 191/3: Sectie A-244. Schuur en tuin op het Zant. Eigendom van koopman Jan de Wilde en echtgenote Hermina Valkman. In 1840 verkoop.

Overijsselsche Courant, 22 september 1840.

Notaris Swam begon op 5 oktober 1840 met de openbare veiling op verzoek van Gerrit Jan Krikke, fabrikant te Gramsbergen, als gemachtigde van Jan de Wilde te Zwolle. Het tweede perceel (kavel) dat geveild werd, betrof een schuur, staande ter Stede Hardenbergh, ten zuiden aan en op de grond voorkomende onder sectie A numero 244, en tezamen groot drie roeden en zestig ellen, met de grond waarop dezelve is staande, beland de rivier de Vecht ten westen en het Slat ten oosten, voor hetwelke de verkoper qualitatequa prentendeerd de uitweg van dezelve, egter blijvende alle bemoeijingen en handelingen daarvan voor rekening van den koper, en wordende tevens gereserveerd de mole in dezelve met al het daartoe gehorende, niettegenstaande paal- of spijkervast zijnde. Het eerste bod werd uitgebracht door plaatselijk ontvanger Berend Nijzink te Heemse ad 250 gulden. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling, werd het perceel gemijnd door dezelfde Berend Nijzink voor 266 gulden. Bij de daarop volgende gecombineerde veiling van kavel 1 en 2 bood Berend Lampe 1417 gulden. Hem werd de koop gegund. Hij verklaarde naderhand de kavels te hebben gekocht in opdracht van marktschipper Gerrit Baarslag (aktenr. 929 en 932, scan 214).

Over op:
Legger 267/3: Sectie A-244. Tuin (en schuur). Eigendom van marktschipper Gerrit Baarslag en echtgenote Hermina Bieleveld. Zij zijn op 23 december 1831 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1856 verkoop. Over op:
Legger 437/3: Sectie A-244. Tuin (en schuur). Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Hamberg en echtgenote Geertje Pot. Zij zijn op 7 mei 1823 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1869 verkoop deel van perceel tuingrond aan landbouwer Hendrik Jan Welleweerd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie A-1361).

Legger 437/8: Nieuwe sectie A-1361. Schuur en tuin. Hendrik Jan Hamberg overleed op 1 juni 1871. In 1874 volgde boedelscheiding. Over op:
Legger 955/5: Sectie A-1361. Eigendom van Geertje Pot, weduwe van Hendrik Jan Hamberg. Huisnr. A-145. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 404/11: Sectie A-1361. Eigendom van Hendrik Hamberg en echtgenote Geertruida Baarslag. Zij zijn op 18 oktober 1853 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 956/4: Sectie A-1361. Schuur en tuin. Eigendom van postbode Jan Willem Keus en echtgenote Geertruid Melenberg.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie A-1361).

In 1897 verkoop. Over op:
Legger 1494/5: Sectie A-1361. Schuur en tuin. Eigendom van Jacob Simon Bromet, Salomon van Zuiden en Albert Cohen. In 1907 sloop, verkoop en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie A-2054).


Legger 1494/7: Nieuwe sectie A-2054. Tuin. In 1912 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2054).

Legger 1494/8: Sectie A-2054. Schuur en tuin. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 2267/3: Sectie A-2054. Schuur en tuin. Eigendom van Salomon en Sina van Gelder. In 1939 splitsing, sloop en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1939 (sectie A-2896 en A-2897).

Legger 2267/4: Nieuwe sectie A-2896. Tuin. In 1939 verkoop aan de Domeinen (Nederlandse Staat) en later aangetrokken bij de Vecht.
Legger 2267/5: Nieuwe sectie A-2897. Tuin. In 1941 verkoop. Over op legger 2413/8.
Legger 2413/8: Sectie A-2897. Tuin. Eigendom van Hendrik Jan Zweers en Anna Oelen. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 3373/5: In 1955 hermeting en vereniging. Over op:
Legger 3373/8: Nieuwe sectie A-3251. Twee huizen en erf. Zie voor ’t vervolg A-242.