Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 144a als sectie A-26 (huis en erf) ten name van schipper Klaas Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-26).

Legger 144a/2: Sectie A-26. Huis en erf. Eigendom van schipper Klaas Santman en echtgenote Aaltjen van der Heide. Zij zijn op 23 september 1830 getrouwd te Stad Hardenberg. Aaltjen overleed echter op jonge leeftijd, op 9 februari 1839 in huisnr. A-9. Klaas hertrouwde op 13 december 1841 te Stad Hardenberg met Rieke Frijling. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 484/2: Eigendom van schipper Klaas Santman en consorten. Weduwnaar Klaas Santman stierf op 7 december 1873. In 1874 verkoop. Over op:
Legger 951/2: Huis en erf met schuurtje. Eigendom van schipper Hendrik Jan Santman en echtgenote Marrigje Slot. Zij zijn op 4 september 1861 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-16. In 1876 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1410).

Legger 951/13: Nieuwe sectie A-1410. Huis en erf.

In 1879 ging schipper en winkelier Hendrik Jan Santman Kzn. failliet. Uit het bewaard gebleven faillissementsdossier van de arrondissementsrechtbank in Zwolle blijkt dat o.a. scheepstimmerman Hermannus Weener uit Avereest nog een onbetaalde rekening had voor het verrichten van onderhoud aan het overdekte zompschip de jonge Hendrik. Ook was er achterstand ontstaan in de betaling van de verschuldigde hypotheekrentes aan Wilhelmus Arnoldus Dopheide, commissionair te Groningen, en aan de erfgenamen van Hendrik Lucas van der Vecht en Alberdina Bode.

Op 15 mei 1879 begon notaris De Meyier met de openbare veiling van de onroerende goederen van schipper Hendrik Jan Santman Klaaszoon, na opdracht daartoe te hebben ontvangen van procureur mr. E.G. van Senden te Zwolle als curator in zijn faillissement. Tot de failliete boedel behoorde het huis en erf aan de Voorstraat, sectie A-1410. Twee weken later, bij de definitieve toewijzing verbleven het huis en erf en de daarbij horende schuur aan de hoogste bieder Klaas van ’t Holt voor 740 gulden (aktenrs. 114 en 119).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1410).

Legger 55a/35: Sectie A-1410. Huis en erf. Eigendom van rentenier Klaas van ’t Holt en mede-eigenaar Berend Harsevoort. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 920/4: Eigendom van koopman Hermann Wilhelm Weitkamp en echtgenote Willemina Muijderman. Zij zijn op 8 juli 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-16. In 1882 schikking. Over op:
Legger 920/5: In 1898 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie A-1410).
Prentbriefkaart van de Voorstraat. Het poststempel op de achterzijde vermeldt het jaartal 1903, waarmee de foto dus van nog oudere datum moet zijn. Rechts het stadhuis. Links een dubbele woning met puntgevel. Het linker gedeelte was eigendom van Weitkamp en werd verhuurd. Het rechter gedeelte was eigendom van de familie Haandrikman.

Legger 920/15: In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 1833/4: Eigendom van winkelier en koopman Herman Wilhelm Weitkamp jr.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1410).

In 1964 successie. Over op:
Legger 3805b/1: Sectie A-1410. Huis en erf. Eigendom van manufacturier Hermann Heinrich Weitkamp (geb. 27-04-1920) en echtgenote Hendrika Timmerman. Zij zijn op 12 oktober 1948 getrouwd te Hardenberg. In 1966 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van een vervangend winkelpand met bovenwoning, naar een ontwerp van architectenbureau Thom Wildeboer te Groningen. Over op:
Legger 3805b/4: Sectie A-1410. Gedeelte winkel met bovenwoning. In 1968 successie. Over op:
Legger 3110/8: Eigendom van manufacturier Hermann Heinrich Weitkamp (geb. 27-04-1920). In 1969 hermeting enz. De naast elkaar liggende kadastrale percelen sectie A-1379, A-1410 en A-1411 werden samengevoegd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-4156).

Legger 3110/12: Nieuwe sectie A-4156. Erf, huis en winkel. In 1974 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4527).

Legger 3110/16: Nieuwe sectie A-4527. Huis, winkel en erf.