Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 31 als sectie A-27 (huis en erf) ten name van deurwaarder Jan Hendrik Edelijn.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-27).

Legger 31/2: Sectie A-27. Huis en erf. Eigendom van deurwaarder Jan Hendrik Edelijn en echtgenote Hendrikjen Vinke. Zij zijn op 2 september 1798 getrouwd in Heemse. Huisnr. A-17. In 1876 bijbouw.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1876 (sectie A-1411).

Legger 31/21: Nieuwe sectie A-1411. Huis en erf.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1411).

In 1885 verkoop. Over op:
Legger 1072/15: Eigendom van landbouwer Hendrik Haandrikman en echtgenote Hendrika Everdina Edelijn. Zij zijn op 26 maart 1874 getrouwd te Stad Hardenberg. Mede-eigenaren waren (schoon)moeder Berendina Schutte, weduwe van deurwaarder Hendrik Edelijn en haar zoons Hendrik Jan en Berend Jan Edelijn. In 1890 boedelscheiding. Over op:
Legger 1145/10: Eigendom van landbouwer Hendrik Haandrikman en echtgenote Hendrika Everdina Edelijn. Huisnr. A-17. In 1898 verbouw. Over op:
Legger 1145/19: Sectie A-1411. Huis en erf.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Het poststempel op de achterzijde vermeldt het jaartal 1903, waarmee de foto dus van nog oudere datum moet zijn. Rechts het stadhuis. Links een dubbele woning met puntgevel. Het linker gedeelte was eigendom van Weitkamp en werd verhuurd. Het rechter gedeelte was eigendom van de familie Haandrikman.

In 1904 inwendige verandering. Over op:
Legger 1145/21: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 2502/6: Eigendom van landbouwer en winkelier Hendrik Haandrikman jr. en echtgenote Hermina Bouwhuis. Zij zijn op 23 augustus 1918 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1931 verkoop. Over op:


Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1411).

Legger 2616/1: Eigendom van de ongetrouwde huishoudster Hendrika Johanna Haandrikman te Zaandam (oudste zus van Hendrik Haandrikman). Zij overleed op 26 december 1951 te Hardenberg. Daarna afgifte legaat. Over op:
Legger 2060/30: Eigendom van de gereformeerde kerk te Hardenberg. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 3110/4: Eigendom van manufacturier Hermann Heinrich Weitkamp (geb. 27-04-1920).

In 1967 bijbouw enz. Over op:
Legger 3110/7: Sectie A-1411. Gedeelte winkel met bovenwoning. In 1969 hermeting enz. De naast elkaar liggende kadastrale percelen sectie A-1379, A-1410 en A-1411 werden samengevoegd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-4156).

Legger 3110/12: Nieuwe sectie A-4156. Erf, huis en winkel. In 1974 ruiling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4527).

Legger 3110/16: Nieuwe sectie A-4527. Huis, winkel en erf aan de Voorstraat 33.