Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 51 als sectie A-28 (huis en erf) ten name van kastelein Jan van der Heide.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-28).

Legger 51/2: Sectie A-28. Huis en erf. Eigendom van kastelein Jan van der Heide en echtgenote Johanna Venebrugge. Zij zijn op 29 juni 1800 getrouwd te Hardenberg. Johanna overleed op 22 juli 1839 aan de Voorstraat no. 11. Haar man stierf op 7 maart 1847.

Hun zoon Jan van der Heide junior was eerst op 15 oktober 1835 te Stad Hardenberg getrouwd met Engelina Henderika Costers uit Gronau, maar zij overleed al op 2 juli 1836. Vervolgens was Jan jr. op 20 juni 1839 te Stad Hardenberg hertrouwd met Gezina Scholten Bovenbroek, afkomstig van de zgn. Scholtmanns-eck in de Achterhorn onder parochie Emlichheim. Jan van der Heide junior overleed op 25 januari 1848, op 42-jarige leeftijd. De erfgenamen gingen in 1849 over tot verkoop.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 8 juni 1849.

Het huis en erf, staande en gelegen in de Voorstraat, tusschen de huizen van de weduwe Jan van Munster ten oosten en Edelijn ten westen, bekend bij de kadastrale plans sectie A numero 28, werd geveild in opdracht van:
– Gezina Scholten, kasteleinsche ter Stede Hardenbergh, weduwe van Jan van der Heide, voor zich en als moeder en voogdesse over hare minderjarige dochter Johanna Engelina van der Heide;
– Klaas Santman, schipper, te Hardenbergh, weduwnaar van Aaltje van der Heide, als vader en voogd over drie minderjarige kinderen met namen Hendrik Jan, Johanna en Jennegien Santman;
– Jennegien Engbers, zonder beroep, te Hardenbergh, weduwe van Hendrik Jan van der Heide, als moeder over hare minderjarig kind genaamd Johanna Venebrugge van der Heide.
Het hoogste bod, 1850 gulden, werd op 27 juni uitgebracht door Hermann Heinrich Weitkamp (aktenr. 1600). De weduwe Van der Heide kocht in 1851 een pand aan de weg naar Brucht (de Fortuinstraat) (nu geadresseerd: Fortuinstraat 21).

Over op:
Legger 263/11: Eigendom van koopman Hermann Heinrich Weitkamp en echtgenote Hendrika Venebrugge. Zij zijn op 5 augustus 1840 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1855 samenvoeging van leggers. Over op:

Carte-de-visite van Hermann Heinrich Weitkamp (1800-1868).

Legger 403/11: Hendrika Venebrugge stierf op 14 juni 1865. Haar man, Hermann Heinrich Weitkamp, overleed op 12 februari 1868 zonder nakomelingen. Nog datzelfde jaar volgde de boedelscheiding. Over op:
Legger 818/15: Eigendom van koopman Hermann Wilhelm Weitkamp en echtgenote Willemina Muijderman. Zij zijn op 8 juli 1868 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1870 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1870 (sectie A-1379).
Carte-de-visite van koopman Hermann Wilhelm Weitkamp (1842-1913).

Legger 818/19: Nieuwe sectie A-1379. Huis en erf. In 1871 afbraak en herbouw. Over op:
Legger 818/20: Sectie A-1379. Huis en erf. Huisnr. A-18. In 1876 verval van vrijdom. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1379).

Legger 818/22: In 1903 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 920/23: Eigendom van koopman Hermann Wilhelm Weitkamp en echtgenote Willemina Muijderman.

Prentbriefkaart van de Voorstraat. Het poststempel op de achterzijde vermeldt het jaartal 1903, waarmee de foto dus van nog oudere datum moet zijn. Rechts het stadhuis. Links achter de bomen de manufacturenzaak van Weitkamp.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts het stadhuis en links de manufacturenzaak van Weitkamp (bomen voor de gevel).
De manufacturenzaak van H.W. Weitkamp aan de Voorstraat.
De manufacturenzaak van Hermann Wilhelm Weitkamp (1842-1913). Hij staat voor de winkel met kleinzoon Hermann Wilhelm (1899-1968).

Hermann Wilhelm Weitkamp overleed op 9 november 1913, op 71-jarige leeftijd en werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg. In 1914 boedelscheiding. Over op:
Legger 1833/3: Eigendom van de ongehuwde koopman, winkelier en manufacturier Herman Wilhelm Weitkamp (geb. 06-10-1876). Huisnr. A-18.

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-1379).
Prentbriefkaart met echte foto van de Voorstraat. Rechts het stadhuis. Links het winkelpand van manufacturier Weitkamp (met de twee bomen voor de gevel).

In 1947 verkoop. Over op:
Legger 3110/1: Eigendom van manufacturier Hermann Heinrich Weitkamp (geb. 27-04-1920). In 1950 gedeeltelijk vernieuwd (vergroten winkelpand). Over op:
Legger 3110/3: Sectie A-1379. Huis en erf. In 1961 wijziging voorgevel van woon-/winkelhuis.

De Toren, 14 december 1961: Weitkamp, vertrouwensadres sinds 1792.

In 1966 vervangende bouw winkelpand met bovenwoning. Over op:
Legger 3110/6: Winkel met bovenwoning. In 1969 hermeting enz. Samenvoeging kadastrale percelen sectie A-1379, A-1410 en A-1411.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-4156).

Legger 3110/12: Nieuwe sectie A-4156. Erf, huis en winkel. In 1974 ruiling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie A-4527).

Legger 3110/16: Nieuwe sectie A-4527. Huis, winkel en erf aan de Voorstraat 33/35.