Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd het kadastrale perceel sectie A-286 geregistreerd als onbebouwd bouwland, op naam van schoenmaker Gerrit Moeken en echtgenote Wibbegien Kamphuis. Gerrit overleed op 59-jarige leeftijd, op 20 maart 1836. Zijn weduwe liet in 1841 een huis bouwen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1841 (sectie A-1065).

Legger 98/3: Nieuwe sectie A-1065. Huis en erf. Eigendom van de weduwe Wibbegien Moeken-Kamphuis. De eigendom vererfde op zoon Gerrit Willem Moeken en echtgenote Geertjen Bossink (en consorten). Huisnr. B-3. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 1760/1: Eigendom van metselaar Jan Ringenier en echtgenote Johanna Moeken. Zij zijn op 12 december 1902 getrouwd te stad Hardenberg. In 1906 redres en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1906 (sectie A-2045).

Legger 1760/3: Nieuwe sectie A-2045. Huis en erf aan de Braaksteeg. In 1906 vernieuwd. Over op:
Legger 1760/4: Sectie A-2045. Twee huizen en erf. In 1914 successie. Over op:
Legger 1761/3: Eigendom van metselaar en arbeider Jan Ringenier en echtgenote Johanna Moeken. In 1914 stichting. Over op:
Legger 1761/4: Sectie A-2045. Huis, schuur en erf. In 1924 bijbouw. Over op:
Legger 1761/5: Sectie A-2045. Twee huizen, schuur en erf. In 1925 bijbouw en splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, april 1925 (sectie A-2530).

Legger 1761/7: Nieuwe sectie A-2530. Huis en erf. In 1929 verbouw. Over op:
Legger 1761/9: Sectie A-2530. Huis en erf. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 2706/2: Eigendom van landbouwer Albert Reints te Baalder en consort slager Albertus Gerhardus Vlogman te stad Hardenberg (ieder voor de helft). In 1933 verkoop. Over op:
Legger 2708/2: Eigendom van rijwielhersteller Berend Hendrik Nijkamp (geb. 08-04-1906) en echtgenote Fenna Hermina Aleida Vorrink te Balderhaar in Pruissen (later radiohandelaar en koopman aan de Sallandsestraat). In 1935 inwendig vertimmerd en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1935 (sectie A-2761).

Legger 2708/3: Nieuwe sectie A-2761. Huis en erf. In 1937 verbouw. Over op:
Legger 2708/4: In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 2708/9: Sectie A-2761. Huis, schuur en erf aan de Braaksteeg. In 1955 hermeting en redres. Over op:
Legger 2708/10: Sectie A-2761. Winkelhuis, schuur en erf aan de Sallandsestraat.

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1954 (sectie A-2761)

In 1956 verbouw.

De Toren, 22 februari 1962.

In 1969 ruiling deel van perceel. Over op:
Legger 2708/19: Nieuwe sectie A-4202. Winkelhuis, garage, erf en schuur. In 1973 oprichting en inbreng in firma. Over op:
Legger 4254/2: Eigendom van de v.o.f. B.H. Nijkamp & Zoon. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 4697/2: Eigendom van installateur G.J. Nijkamp aan de Sallandsestraat 9.